Kommentar

Informasjonstoppmøtet i Tunis ble ikke den store krigen mellom USA og røkla om kontrollen over internett. Likevel: USA får beholde vetofunksjonen over administrasjonen av internett, og den uavhengige organisasjonen ICANN kan fortsette sitt arbeid.

Det ble det overraskende resultatet av toppmøtet.

«Let me be absolutely clear: the United Nations does not want to take over, police or otherwise control the Internet,» said U.N. Secretary General Kofi Annan. «Day-to-day running of the Internet must be left to technical institutions, not least to shield it from the heat of day to day politics.»
Negotiators from all sides said they were happy that they had reached a settlement, though they described the result in different terms.(reuters)

Det skal opprettes et forum som skal se på problemer som spam, men det vil på ingen måte kunne blande seg opp i de større prinsipielle sakene.