Kommentar

Den nye regjeringen anført av Jonas Gahr Støre forsøker å mobilisere folks ansvarsfølelse for jordskjelvofrene i Pakistan. Bare 25 prosent av kalkulert beløp er kommet inn.

Gahr Støre mener Norge har et ekstra ansvar på grunn av den pakistanske minoriteten, og at hjelp vil kunne gi gode bieffekter.

Fra New York snakker Jan Egeland om at jordskjelvet er verre enn tsunamien. Akkurat da skjelvet hadde inntruffet, sa han at man nå ikke kom til å gjøre samme feil om igjen som i Aceh. Man ville koordinere bedre.

Ingen vil snakke om at Pakistan er en dysfunksjonell stat: at det nå kan dø langt flere av koldbrann og kulde enn selve skjelvet skyldes ikke mangel på bidrag utenfra, men mangelen på et apparat som fungerer innad i Pakistan. Pakistan er rett og slett en dysfunksjonell stat.

Det er ikke nytt. Men ingen tør å si det høyt.

For noen dager siden ble det meldt at islamske stiftelser reiste rundt i biler og kastet ut matvarer til folk i grøftekanten. Bilene var påmalt religiøse slagord. Noen fikk en haug mineralvann, andre store mengder kjeks. Flere har påpekt at det er dumpet store mengder utslitte, dårlige klær som ligger i hauger og blir mugne.

Ja, folk behandles som dyr, men det er ikke av vestlige hjelpeorganisasjoner, det er av landets egne myndigheter.

VGs Freddy Andersen fortalte hvordan soldatene sto som saltstøtter og så på lidende mennesker, mens haugen av hjelp lå noen meter unna. De foretok seg ingenting. De hadde ikke fått ordre.

President Musharraf viste noe av den samme mentaliteten i et intervju med BBC. Han ble spurt hvorfor man ikke hadde godtatt Indias tilbud om store militærhelikoptere med piloter. -Fordi det var helt uaktuelt å slippe inn indiske piloter, svarte Musharraf. -Men ville det ikke vært bedre i dagens situasjon å slippe til de som kunne hjelpe, forsøkte intervjueren seg. Musharraf gikk i fistel: -Å slippe inn et annet lands soldater i militært område. Utenkelig! Vi trenger dessuten ikke helikoptre, føyde han til. -Men jeg synes du nettopp sa,,, prøvde journalisten, men turde ikke fortsette.

De eneste innenlandske som skal være effektive er islamistene. De vet å markedsføre at de gjør noe og myndighetene ingenting.