Kommentar

Problemet stikker langt dypere enn bare å redde de unge fra ekstremisme. Det er selve praktiseringen og forståelsen av tradisjonell islam som er problemet, skriver Salman Rushdie.

What is needed is a move beyond tradition — nothing less than a reform movement to bring the core concepts of Islam into the modern age, a Muslim Reformation to combat not only the jihadist ideologues but also the dusty, stifling seminaries of the traditionalists, throwing open the windows to let in much-needed fresh air.

It is high time, for starters, that Muslims were able to study the revelation of their religion as an event inside history, not supernaturally above it.

Men hvem skal gjøre det? Gilles Kepel tror frigjøringen vil komme fra europeiserte muslimer, f.eks. jenter som nekter å bli undertrykket. Men det skjer også mye under overflaten i Midtøsten.

De tradisjonelle autoriteter i muslimske miljøer ser ikke ut til å kunne levere. Rushdie gir selv et eksempel på det: Iqbal Sacranie er leder av den største muslimske organisasjonen i Storbritannia, Muslim Council of Britain. Han er endog gjort til Sir. Da Khomeini utstedte fatwaen mot Rusdhie, var Sacranie en av dem som ivret for at den måtte effektueres. Han presterte å si at «døden er en for mild straff». Det var i 1989. Nå sier Sacranie at det er en alvorlig sak at terroren stammer fra deres egne rekker. Men det er ikke lenger tilbake enn i januar at han ville gjøre det straffbart å knytte muslimer og terror sammen. Noen dager senere ville han ikke være med på Holocaust-markeringen. Dette er de pilarene Blair skal støtte seg på. Det gir ikke særlig store forhåpninger.

Sacranie is a strong advocate of Blair’s much-criticized new religious-hatred bill, which will make it harder to criticize religion, and he actually expects the new law to outlaw references to Islamic terrorism. He said as recently as Jan. 13, «There is no such thing as an Islamic terrorist. This is deeply offensive. Saying Muslims are terrorists would be covered [i.e., banned] by this provision.» Two weeks later his organization boycotted a Holocaust remembrance ceremony in London commemorating the liberation of Auschwitz 60 years ago. If Sir Iqbal Sacranie is the best Blair can offer in the way of a good Muslim, we have a problem.

The Right Time for An Islamic Reformation
By Salman Rushdie