Kommentar

VGs Jon Magnus er på villspor når han gir den franske generalen Bernard Janvier og den britiske generalen Rupert Smith like mye skyld for at serbiske styrker ved Srebrenica ikke ble stanset i 1995. Smith og Janvier var bitre motstandere når det gjaldt å bruke våpemakt mot serberne. Smith hadde lenge før Srebrenica falt gått inn for å trekke ut alle FN-soldater fra de sikre sonene, for dermed å få frie hender til å slå til mot serberne. Det nektet Janvier og japaneren Akashi, sistnevnte med støtte fra FNs generalsekretær Boutros-Ghali.

Janvier inngikk i juni 1995 en underhåndsavtale med Ratko Mladic om at FN-styrkene ikke skulle bruke makt mot serberne, og var dermed forpliktet til ikke å gjøre noe med Srebrenica.

Smith var for øvrig på ferie da serberne angrep Srebrenica, og det var ikke han som sa nei til nederlendernes anmodning om flyangrep.

Den norske obersten Hagrup Haukland, som Ny Tid gir en viktigere rolle enn han hadde, var også på ferie og spilte ellers en beskjeden rolle. Da det spisset seg til i Srebrenica, grep den nederlandske forsvarsledelsen selv inn og tok kommandoen over sine egne styrker.

Ingen av de journalistene som har gransket Srebrenica, som David Rohde og Roy Gutman, har så vidt vites tillagt Haukland noen betydning i denne sammenheng. Også norske journalister som intervjuet Haukland mens han tjenestegjorde i Bosnia i 1995, undertegnede blant dem, fant at han hadde lite å bidra med. Men Ny Tid har selvfølgelig rett i at han burde ha gjort noe.

Å skyte spurv med kanon

Norges rolle i Srebrenica må granskes

UN’s Deadly Deal