Kommentar

John Olav Egeland kan idag fortelle at vi trues av fascisme, og den er ikke grønn, men grå.

Terror er først og fremst et angrep på liberale verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet og rettssikkerhet. Metoden er å stimulere autoritære og fundamentalistiske krefter som også finnes i folkestyrte samfunn. Derfor ser vi at hegemoniske ideer i forening med nykristen tankegang har vind i seilene i mange vestlige samfunn. Gjennom overvåking, nye terrorlover og medienes selvsensur kan vi ane konturene av det postdemokratiske samfunnet – en tilstand som også kan beskrives som grå fascisme. Den vil ikke komme med ridestøvler og struttende skjortebryst, men liste seg inn i våre liv gjennom mange små tiltak som i sum innskrenker vår frihet og våre rettigheter.

Grå fascisme