Kommentar

Når en leser alle reportasjene fra Leeds-forstedene om hvor fredelig og fordragelig forholdene er, er det vanskelig å forsto hvor guttene fikk sine ideer fra. At ingen merket noe.

Det er litt vanskelig å forstå at man «kjøper» denne harmonimodellen på stedet. Noe må foregå under overflaten.

Jeg vil mistenke at det kan være en sammenheng mellom de velfungerende familiene og avkommet, som valgte å omsette dydene på en helt ny måte. De fant helt nye svar. Har de aldri kommunisert
at de var søkende, og hadde funnet noe nytt? Det er vanskelig å tro.

Det er noe «unreal» over det muslimske miljøet slik det beskriver seg selv.

Guardians Jonathan Freedland:

And yet yesterday’s news will increase the intensity of a process that was already underway – the soul-searching of a community which now knows it includes suicide bombers among its young. You could see some of that introspection on these pages on Saturday, as members of the Guardian’s Muslim youth forum discussed the London bombings. «It isn’t good enough for Muslims to merely condemn terrorism,» wrote Ehsan Masood. «We need to clamp down hard on the shoddy theology that people like al-Qaida use to justify what they do.»

That kind of voice will surely be emboldened now. Fiyaz Mughal, who runs the interfaith Diverse Trust, told me an agenda is already forming for British Muslims. First item would be a stepping up of efforts to train British-born imams – rather than relying on foreign leaders with an incendiary line in rhetoric. Next, moderates will demand that British Muslims report those they suspect of spreading jihadist fury. Mughal admits that literature glorifying 9/11 and the like is easily available in the British Muslim community; now, he predicts, those handing it out could find themselves turned in. Finally, he hopes for new Muslim engagement in the political process. Their demands will be clear, calling for a change in the foreign policy areas – Iraq, Afghanistan, Israel-Palestine – that they believe have ignited the extremists in their midst.

Hvis man bedyrer at man ikke har ant noe, og samtidig innrømmer at det flyter rundt litteratur som forherliger 911, så må man lure.

Er det ikke snarere slik at det pakistansk/muslimske miljøet, her som der, må gå mange mil, og ta noen grunnleggende oppgjør, f.eks. med kravet om at alle som gifter seg med en muslim må konvertere, til synet på USA/Israel. Det er ikke akkurat oppfordringer til politisk aktivitet mot Irak-politikken de/vi trenger. Det er en erkjennelse av at miljøene trenger noen mennesker som tenker helt annerledes, uten at det utløser fiendtlighet og hat. Det at storsamfunnet har unnlatt å gi miljøene denne utfordringen, har gjort at de har utsatt det. Nå må de svelge tungt.

After the aftershock

The realisation that Britons are ready to bomb their fellow citizens is a challenge to the whole of society