Kommentar

Etterforskningen av hvem som blåste identiteten til CIA-agent Valerie Plame, har tatt en ny vending. En av kildene til reporterne som avslørte henne er Karl Rove, den mektigste mann i Det hvite hus etter presidenten.

Det sier Roves egne advokater.

Plame-saken handler om mye. Hvem i Det hvite hus som var hevngjerrig nok til å avsløre hennes arbeid, til tross for at det er en alvorlig forbrytelse. Bakgrunnen var at hennes mann, diplomaten Joesph Wilson, ble sendt til Niger for å etterforske om landet hadde eksport uranmalm til Irak. Wilson stilte seg ved hjemkomsten kritisk til Bush-administrasjonens fremstilling av saken. Dette var i opptakten til krigen, og kritiske røster var ikke velkomne.

Den første som avslørte henne var den konservative spaltisten Robert Novak.

En spesialetterforsker, Patrick Fitzgerald, ble satt på saken. Han har ikke stevnet Novak, men to andre journalister; Ukemagasinet Times Matthew Cooper og New York Times, Judith Miller. Spesialetterforskeren har forlangt at de avslører sine anonyme kilder. Cooper skrev om Plame, men det var tre dager etter Novak blåste hennes identitet. Hva Miller har med saken å gjøre er det ennå ingen som vet.

Time ga før helgen etter og utleverte Coopers notater og e-post. Nytimes og Miller vil ikke gjøre det. Hun risikerer fengsel. Cooper nekter også å la seg avhøre.

Saken har fått mange dimensjoner. Den siste er at Rove er innblandet. Da begynner det å lukte fugl:

Now the story may be about to take another turn. The e-mails surrendered by Time Inc., which are largely between Cooper and his editors, show that one of Cooper’s sources was White House deputy chief of staff Karl Rove, according to two lawyers who asked not to be identified because they are representing witnesses sympathetic to the White House. Cooper and a Time spokeswoman declined to comment. But in an interview with NEWSWEEK, Rove’s lawyer, Robert Luskin, confirmed that Rove had been interviewed by Cooper for the article. It is unclear, however, what passed between Cooper and Rove.
…..
But one of the two lawyers representing a witness sympathetic to the White House told NEWSWEEK that there was growing «concern» in the White House that the prosecutor is interested in Rove. Fitzgerald declined to comment.

In early October 2003, NEWSWEEK reported that immediately after Novak’s column appeared in July, Rove called MSNBC «Hardball» host Chris Matthews and told him that Wilson’s wife was «fair game.» But White House spokesman Scott McClellan told reporters at the time that any suggestion that Rove had played a role in outing Plame was «totally ridiculous.» On Oct. 10, McClellan was asked directly if Rove and two other White House aides had ever discussed Valerie Plame with any reporters. McClellan said he had spoken with all three, and «those individuals assured me they were not involved in this.»

The Rove Factor?