Kommentar

Den russiske riksadvokaten har bedt om etterforskning av en religiøs jødisk tekst fra 1500-tallet for å se om den er rasistisk og anti-russisk.

Nyheten har sjokkert de jødiske miljøene i og utenfor Russland.

Det er første gang siden Stalins dager at man i Russland tolker en religiøs tekst politisk.

Etterforskningen er allerede kommet i gang: Sist torsdag besøkte advokater ved Riksadvokatens kontor rabbiner Zinovy Kogan, leder av Kongressen av jødiske organisasjoner, en av to paraplyorganisasjoner for jøder i Russland. De var særlig interessert i hva den aktuelle teksten, en såkalt halakah-tekst kalt Shulhan Arukh, sa om behandling av ikke-jøder.

Det er ikke så lenge siden Riksadvokaten mottok et opprop, underskrevet av 500 mennesker, blant dem 20 parlamentsrepresentanter for det nasjonalistiske partiet Rodina, om å forby jødiske organisasjoner og den jødiske religion i Russland!

Samtidig meldes det stadig om overfall på jøder og jødisk eiendom.

Det er i det lys riksadvokatens skritt må sees. Å tolke en 500 år gammelt religiøs tekst politisk, er et faresignal for jøder verden over. Det som i ikke-jøders ører høres eksentrisk ut, lyder ytterst alvorlig i deres ører. Å snakke om rasisme og behandling av ikke-jøder ut fra en 500 år gammel tekst, sier noe om hvilken innstilling riksadvokaten har til jødene. Og riksadvokaten handler ikke i en slik følsom sak uten å ha ryggdekning fra Kreml. Noen har bedt ham å foreta et slikt skritt, vel vitende om hvilken reaksjon det ville utløse. Alt dette vet jøder verden over. I Knesset tok presidenten saken opp mandag.

Anti-jødiske utspill kommer ikke helt overraskende. Partiet Rodina, som ble opprettet av Putin-kretsen rett før siste valg, er aggressivt nasjonalistisk. I Putins kampanje mot oligarkene er påfallende mange jøder ( Mikhail Khodorkovskij, Berezovskij, m.fl). Mange jødiske oligarker er det ikke krummet så mye som et et hår på. Men i bakgrunnen summer noen stemmer som ikke er gode. Putin har mobilisert noen av de mørkeste kreftene i russisk historie, og til disse hører antisemittismen. Glem ikke at det var tsarens politi, Okhranaen, som konstruerte Zion vises protokoller.

Stalin ble stadig mer antisemittisk ettersom årene gikk. Han forberedt et voldsomt oppgjør med jødene før han døde, men rakk bare å skyte noen av de kjente intellektuelle. Spørsmålet er om Putin har tenkt å føre arven videre. Det vil i tilfelle være et tegn på at Putin følger en agenda hvor det å holde seg inne med Vesten er mindre viktig.

Russia probing whether Jewish law constitutes incitement
http://www.haaretz.com/hasen/spages/592470.html