Kommentar

Mens Tony Blairs kortesje var på vei til flyplassen, gikk Jacques Chirac til frontalangrep på den britiske EU-rabatten. Blair hadde nettopp hjulpet Chirac med å omformulere service-direktivet, slik at det skal ta sosiale hensyn.

Chirac har en helt egen evne til å skjære ut med soloutspill. Å angripe UK like etter at britene har hjulpet ham med å gjøre direktivet om større konkurranse på service-sektoren mer spiselig, tjener ham neppe til ære.

Det topper seg for EU for tiden: Paris og Berlin tvang gjennom en oppmykning av Stabilitetspaktens krav om at underskuddet ikke må overstige 3 prosent statsbudsjettet. Tyskland var i sin tid en av de hardeste forsvarerne av reglene, som skulle sørge for en sterk euro. De mindre landene har hele tiden holdt seg innenfor.

Utvanningen av pakten er langt mer dramatisk enn hva vi har fått inntrykk av her hjemme: ECB, den europeiske sentralbanken er sterkt imot. Den frykter at slappere regler for underskudd kan bety høyere rente. Næringslivet var også mot. Det har haglet med advarsler. Likevel trumfer Paris/Berlin vedtaket gjennom.

På samme toppmøte ble Lisboa-målsettingen om å gjøre EU til verdens mest konkurransekraftige region innen 2010, oppgitt. Målsettingen var like realistisk som FNs Milleniumsmål. Det er agitprop der og da, men svekker tilliten når slagordene må demonteres.

Veksten i EU var i fjor fattige 1,6 prosent. EU ligger milevidt etter USA. EU-president Barroso mener en måte er å reformere service-sektoren, som står for 70 prosent av økonomien. Men i velferdslandene frykter man sosial dumping.

I Frankrike skal det være folkeavstemning om EU-grunnloven i mai. Nei-siden leder på meningsmålingene med 52 prosent. Det vil være rene katastrofen for Chirac og grunnloven vil være død. Blant annet derfor kom de andre landene ham i møte med å omformulere service-direktivet.

Chirac svarte med å angripe britenes budsjettrabatt.

Mr Chirac won concessions in the communiqúe at the end of the two-day economic summit in Brussels which said proposed laws to open up Europe’s market in services should preserve «Europe’s social model».

But as Mr Blair’s motorcade headed for Brussels airport, Mr Chirac set the scene for Europe’s next political battle: how to allocate and finance an EU budget projected to top €1000bn over the seven-year period 2007-13.

Attacking the British rebate secured by Margaret Thatcher two decades ago, he said it could «no longer be justified today».

«We cannot have reasonable budgetary balance without calling into question the British rebate,» he added.

Jack Straw, British foreign secretary, made it clear yesterday that he was prepared to block an agreement on the budget if the rebate was threatened.

«We have an absolute veto,» he told the BBC. «The justice of the rebate is still there.»

Denis MacShane, Britain’s Europe minister, said British citizens already paid two-and-a-half times more into the EU budget than their French counterparts, and that would rise to 12 times the French contribution if the rebate was scrapped.

British diplomats said they were resigned to attacks from Mr Chirac even in circumstances where Mr Blair had tried to help him out of a political difficulty. «We just shrug our shoulders in a Gallic way,» said one.

Chirac shatters EU unity with attack on British rebate