Amerikanske trusler mot Iran fordømmes i europeiske aviser. Men sannheten er at ingen kan godta at mullahene får atomvåpen, når det kommer til stykket, skriver Edward Luttwak og har trolig rett.

Verden vil skrike opp hvis USA eller Israel bomber atomanleggene, men i det skjulte vil man være lettet.

Jeg mener Luttwak tar feil når han sier at Khamenei er mer ekstrem enn Khomeini. Men han får frem alvoret. Sammenligningen med Israels angrep i 1981 er tankevekkende:

When the Israelis bombed Saddam Hussein’s nuclear research centre at Osirak in 1981, they were universally condemned. The Americans showed their displeasure by cancelling arms sales. But the raid on Osirak prevented Saddam from acquiring a nuclear arsenal, a fact that the Americans and the world fully recognised when weapons inspectors went into Iraq after the 1991 Gulf war. If Saddam had had nuclear weapons in 1991, it would have been impossible to dislodge him from Kuwait. Able to intimidate Saudi Arabia, he would have had decisive power over Middle East oil. That propsect persuaded America, and most of the world, that Israel had done the right thing in bombing Osirak in 1981.

Å bombe Iran er et stort skritt å ta. Men det vil være enda mer fatalt å la mullahene få atombomben. Det vil være ugjenkallelig. Mange hjemlige kommentatorer later ikke til å ha forstått alvoret i det.

Den arabiske verden vil selvfølgelig reagere med raseri og se angrepet som et utslag av vestlig dobbeltmoral.

Telegraph | Opinion | The scariest prospect of all: Iran with the bomb