Kommentar

Old Europe føler det hadde rett: Irak ble en katastrofe, og følelsen av «hva sa jeg» ligger snublende nær. Men gir denne vissheten noen innsikt, eller rettesnor ved neste korsvei?

Pragmatismen som frarådet Irak-invasjon synes nå å fraråde «dumdristighet» overfor Iran. Men det er én viktig forskjell: Saddam hadde ingen WMD, mens Iran forsøker å skaffe seg det. Lederskapet har endog forkynt hva de skal brukes til: svi av Israel. Går det da an å bruke Irak-parallellen?

Igjen er det Frankrike som «går foran»:

Among the Europeans, there is an overwhelming consensus that the American-led war in Iraq has been a disaster and that Washington’s Iran strategy could end in an even more destabilizing military confrontation.

It was Mr. Chirac who led Europe’s opposition to the war in Iraq, and in an I-told-you-so speech last month he said that his predictions that the war would spread more chaos, regional instability and terrorism had come true.

In his remarks this week, he could have been speaking for most of Europe when he said that what he called »the Iraq affair» had »shifted red lines» and made the region dangerous.

Med det mener Chirac åpenbart at konstellasjonene har endret seg. Det som tidligere var opplagt er det ikke lenger, og Iran sitter med mange av kortene. I de famøse uttalelsene til internasjonal presse som ble trukket tilbake dagen etter, sa Chirac det unevnelige: Verden må venne seg til tanken på Iran som atommakt.

Tankegangen er at så snart Iran mestrer anriking i industriell skala, har de iranske lederne trådt over terskelen: De kan bli en militær atommakt når de måtte ønske. Ifølge IAEA er det bare noen måneder til det skjer.

»There is a growing realization that the international community is failing to stop Iran from acquiring a uranium enrichment capability,» said Mark Fitzpatrick, a senior fellow at the International Institute for Strategic Studies in London. »The U.S. government wouldn’t accept it, but it’s becoming a fait accompli. Can the next step — a nuclear weapon — be prevented? Chirac skipped over that question and cut to the chase in saying, ‘We can live with a nuclear-armed Iran.’ »

Men hva med truslene om å utslette Israel? Franskmennene glatter over ved å si at Iran vil måtte bli som alle andre atomstater: Det er et våpen som ikke kan brukes.

«Jacques Chirac said things that many experts are saying around the world, even in the United States,» Hubert Védrine, foreign minister from 1997 to 2002, said on LCI television on Friday. »That is to say, that a country that possesses the bomb does not use it and automatically enters the system of deterrence and doesn’t take absurd risks.»

Men usikkerheten er: Vil Iran opptre som andre atommakter, eller styres landet av religiøse krefter som vi ikke kjenner eller undervurderer? Det har skjedd før i verdenshistorien at demokratiene feilbedømte totalitære regimer, med katastrofale resultater.

Da snakker vi om katastrofer i en helt annen betydning enn dagens Irak. Forsøk på å avverge et nytt Irak kan en gang i fremtiden føre til noe som er langt verre. Så vanskelig er valget verden står overfor.

Chirac’s Iran Gaffe Reveals A Strategy: Containment
By ELAINE SCIOLINO