Det er ingen hemmelighet at store deler av internasjonal 2_kommentarstream media til tider leverer sterkt forvrengte reportasjer fra Midtøsten. Her i landet har vi til og med opplevd at NRK offentlig innrømmer sitt ønske om å tale den svakeste parts sak – i dette tilfellet betyr «den svakeste part» den som har færrest våpen, uansett hvilke holdninger denne parten måtte forfekte.

Internett redder mange av oss fra å bli hjernevasket av den ideologisk styrte formidlingen av «nyheter» vi daglig blir servert via TV og aviser, og internett er i ferd med å bli en virkelig politisk maktfaktor. Likevel lever mange uten tilgang til nettet og er prisgitt journalistenes/mediapersonlighetenes politiske holdninger. Jeg har vært i diskusjoner med mennesker som hevder at de er godt informert om hva som skjer i Midtøsten fordi de ser Dagsrevyen hver kveld. Det sier seg selv at slike diskusjoner ikke er særlig fruktbare.

Hvordan er det skjevdekningen foregår? En åpenbar faktor ligger i den utsendte korrespondents politiske holdninger. Men de færreste mediainstitusjoner har råd til å holde seg med et stort antall korrespondenter. De benytter i stedet materiale fra nyhetsbyråene, som i sin tur er avhengig av stoff fra lokale «stringers» med nødvendig lokalkunnskap og, som det gang på gang har vist seg, partiboka i orden.

Palestinian journalist Majida al-Batsh surprised most of her colleagues late last year by announcing that she would run in the election for the chairmanship of the Palestinian Authority.

Batsh, a resident of the Old City of Jerusalem, had been working for many years as a Palestinian affairs correspondent for the French news agency, Agence France-Presse (AFP).

Before she presented her candidacy in the January 9 vote, Batsh was a frequent panelist on Israel TV Channel 1’s Politica talk show, where she would speak more like a representative of the Palestinians than an impartial journalist from an international news organization.

Her colleagues claim that shortly before she joined the race, Batsh resigned from the news agency, saying she wanted to devote her time to the election campaign. However, they add, this did not prevent her from seeking the agency’s help in her campaign.

«One day she showed up and asked to use the fax machine to send some documents,» reports one coworker. «The agency did not object.»

The story of candidate Batsh, who wound up withdrawing her candidacy weeks ahead of the vote, highlights many concerns about the identity and political affiliation of several Palestinian journalists employed by international news organizations and TV networks to cover the Palestinian issue. It also underlines concerns about the credibility of much foreign news coverage in general in regard to the Israeli-Palestinian conflict.

In addition to her work at the French news agency, Batsh was also a reporter for the PA’s official organ, Al-Ayyam,. In other words, she was also on the PA’s payroll, since the Ramallah-based newspaper was established and is financed by the PA. Al-Ayyam’s editor, Akram Haniyeh, has been listed as an adviser to Yasser Arafat.