NTB har i dag sendt ut en sak som snur opp-ned på hva som foregår i etterforskningen av Abu Ghraib-skandalen. Dette er helt bevisst og totalt uprofesjonelt.

«USAs øverste militære leder i Irak ber om å få slippe å lede granskingen av fangemishandlingen i Abu Ghraib-fengselet. General Ricardo Sanchez vil at en av hans overordnede skal pålegges oppgaven,» skriver journalist Ole Walberg på basis av meldinger fra Reuters og AFP. Overskriften er USA-general vil slippe Abu Ghraib-gransking

Inntrykket NTB-vrien gir inntrykk av det motsatte av det AFP, Reuters og alle andre artikler sier om saken. NTB gir inntrykk av Sanchez helst vil slippe ansvar for etterforskningen, men faktum er det motsatte! Sanchez ber om å bli løst fra oppgaven for at han selv kan bli forhørt!

Sanchez har det overordnede ansvaret for den delen av etterforskningen som ledes av generalmajor George Fay. Fay har lavere rang enn Sanchez, noe som etter militære regler gjør det umulig for Fay å forhøre Sanchez. Offiserer av lavere rang, kan ikke forhøre overordnede. Walberg vet utmerket godt hva dette handler om.

Lt. Gen. Ricardo Sanchez, who commands U.S.-led forces in Iraq, asked to be removed as the officer who reviews the ongoing investigation by Maj. Gen. George Fay in order to allow his own conduct to be scrutinized, defense officials said. (Reuters)

Reuters overskrift på denne saken er:
Pentagon Iraq abuse probe to examine top commander

AFPs versjon er minst like tydelig:

US commander seeks more extensive prison abuse investigation

Overskriften slår fast at Sanchez alt annet enn forsøker å slippe ansvaret. Innholdet i både Reuters og AFPs versjoner etterlater ingen tvil:

Major General George Fay is currently heading the investigation into the prison abuse. But The New York Times, which first reported the development, said Fay had said he could not complete his investigation without interviewing Sanchez.
«In order to ensure a complete, thorough and transparent investigation that leaves no doubt as to the veracity of its findings, General Sanchez has requested that he be recused as appointing authority,» the defense official said.
The official said Sanchez had asked for the help of General John Abizaid, the head of the US Central Command, «in securing a superior appointing authority and investigating officer.»

Først i femte avsnitt, etter en mellomtittel, siterer NTB Sanchez på en måte som får fram poenget. Hvorfor gjemme det bort langt nedi teksten? Fordi ofte bruker NTBs kunder bare de to-tre første anvsnittene av NTBs nyhetsmeldinger. Det som står på trykk i morgendagens aviser, gir et fullstendig feilaktig inntrykk av at Sanchez vegrer seg og lurer seg unna. Om noen klager på NTBs sak, kan WAlberg forsvare seg med å vise til avsnittene som er gjemt langt nedi teksten:

– For å sørge for en fullstendig, åpen og grundig etterforskning som ikke åpner for noen tvil om konklusjonene, har general Sanchez bedt om å bli fritatt fra oppgaven, sier en talsmann for Pentagon. Sanchez er i dag formelt ansvarlig for etterforskningsarbeidet, som i praksis ledes av generalmajor George Fay.
Sanchez har kontaktet general John Abizaid, sjef for USAs sentralkommando som leder krigen i Irak og Afghanistan, som i sin tur har bedt Rumsfeld la Sanchez få avløsing av en offiser med høyere rang.
– Dette viser at Sanchez er fast bestemt på å følge hærens regler og sørge for at alt bevismateriale blir håndtert på riktig vis, sier Pentagon-talsmannen.

Han har jo forstått hva saken gjelder, men vil ikke ha det fram i toppen. Dette er bevisst, og saken burde ikke vært sendt ut som den er.
Not true to truth.

Saken kan leses i
New York Times