Kommentar

En FN-observatør er drept i Kongo, og angrepet skaper ny usikkerhet om FN-oppdraget der. Den kenyanske majoren hadde følt seg truet og ba om beskyttelse, men fikk avslag. Han innskrenket virksomheten til enkelte rekognoseringsoppdrag, og dro ut med eskorte av pansrede kjøretøyer, men ble skutt og drept i et organisert bakholdsangrep. Provokasjoner og angrep på FN-personell har økt den siste tiden. Et ekko av hendelsene i mai i fjor. Også da følte FN-personell seg truet og ba om å bli trukket ut. Det skjedde ikke, og to observatører ble drept. Er det denne typen operasjoner norske soldater skal delta i?

Killing of a U.N. Observer…