Kommentar

Viktig dom fra krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia: Den serbiske generalen Stanislav Galic er som den første dømt for å ha terrorisert sivilbefolkningen i Sarajevo under beleiringen av byen 1992-95. Ingen som besøkte Sarajevo under krigen glemmer hvordan det var å løpe over gaten for å komme i dekning og hvor lett det var for skytterne i åsene rundt byen. Det var som i et dataspill, kun skyteferdigheter og tilgang på ammunisjon avgjorde hvor mange som ble drept og såret.

Dommen slår fast at terrorisering av sivilbefolkningen er en krigsforbrytelse, at den daglige beskytningen av byen var systematisk og at det ikke var snakk om tilfeldige ofre i en militær konflikt. Dommer Alphons Orie beskrev beskytningen av Sarajevo som «a widespread and systematic campaign» that was «primarily intended to terrorise the civilian population». He added that «it had no discernible significance in military terms».»

Dommeren avfeide en vanlig innvending fra dem som mente at alle var like skyldige, om at de bosniske regjeringsstyrkene skjøt på sine egne fordi de regnet med at serberne ville få skylden.

Mer om dommen på IWPRs nettsider.