Kommentar

Rapporten om antisemittisme i Europa, som vi flere ganger har omtalt her, blir nå likevel offentliggjort. Ikke av EU som hadde bestilt rapporten og nektet å godta den, men av en tysk europaparlamentariker, Daniel Cohn-Bendit, og World Jewish Congress parallelt. EU ble anklaget for holde rapporten tilbake fordi den pekte på muslimer som skyld i mye av jødehetsen. Se også eupolitix.com