Nazneen Khans intervju med Lewis Lapham i Samtiden er kampanjejournalistikk som går langt over streken. Hun lar sitt intervjuobjekt tegne et bilde av USA som et gryende fascistdiktatur. Et sitat av Hermann Göring innleder som en «warning from the grave».

Tittelen «Den amerikanske opposisjonens undergang» virker umiddelbart som et forutsigbart stykke surmuling over USA, men nazisitatet gir et ganske annet anslag, tendensiøst og ondskapsfullt. Intervjuet med redaktøren for Harper’s Magazine mangler fullstendig kritiske spørsmål til påstander som høres ut til å komme fra en dommedagsprofet i LSD-rus.
Det er heller ingen som hindrer mannen i å snakke og skrive fritt.

En innledende beskrivelse av New Yorks nedre-midtre Manhattan med sin bohemaktige historie, kulturelle og musikalske eksperimentering – Harper’s omgivelser – er riktignok god og ganske levende; en romantisk kontrast til det helvetet vil skal få beskrevet på de neste sidene. Redaktør Lewis Lapham presenteres som «den amerikanske venstresidens løve».
Khan gir skinn av å være en nostalgisk elsker av det amerikanske mangfoldet som hele intervjuet har som mål å fortelle er i ferd med å gå til grunne sammen med friheten og demokratiet.
Fra da av ledes man inn i en konspirasjon så uhyrlig at man må lure på om intervjuobjektet er ved sine fulle fem.

Sitatet om hvordan man skal kneble opposisjon skal altså ha vært uttalt av Hermann Göring og brukes av Lapham til å beskrive hva som skjer i USA i dette øyeblikk; USA holder på å bli et diktatur av kriminelle som knebler all opposisjon. «Görings manipulasjonsteknikker stemmer forbløffende med situasjonen i dagens USA, mener han (LL)»: «Løgn preger USAs beveggrunner for å frigjøre Irak» er en annen påstand. Laphams virkelighetsbeskrivelse godtas uten videre.

Jeg var i New York og flere steder i USA i 1999 og kjenner meg ikke igjen. Er dette sant? Er USA på randen av å bli et diktatur fire år senere? Er det sant det som påstås? Nazneen Khan, som underviser i journalistikk ved Høgskolen i Oslo, stiller beregnende spørsmål som inviterer lenger og lenger inn i «helvetet» noen mener Bush styrer.

Lapham er en ekstremist, som man kunne tro holder seg innestengt på døgnbasis på sitt og magasinets kontor i 11. etasje på 666 (!) Broadway.
Intervjueren vet hvem hun snakker med og leder like godt samtalen langs sporet av ville påstander som skal vise at USA holder på å bli et fascistdiktatur (tror hun det selv?)

Jeg skal sitere tre av spørsmålene stilles og får bekreftende svar under samtalens gang:

1) -Vil det si at det finnes en illusjon i USA om at det eksisterer en fri presse?

2) -Etter 11.9.01 har Bush-administrasjonen utnyttet frykten for terror for alt den er verdt, og utnyttet frykten vil jeg si, for å vedta lover som griper inn i individets frihet i USA. Flere og flere amerikanere er redde for å snakke åpent om politikk. Er muligheten for politisk opposisjon i USA i ferd med å forvitre?

(LL svarer at det ikke er rom for opposisjon i USA)

3) -Men hvis det er slik, er USA i ferd med å bli en fascistisk stat. Er situasjonen så alvorlig? fortsetter NK,

LL svarer bekreftende.

Intervjuet anbefales, i det minste for å se hva slags håndverk som læres bort til journaliststudenter ved Høgskolen i Oslo.

Samtiden kan dekke seg bak følgende egenpresentasjon:
«…stedet der landets skarpeste skribenter spissformulerer trender og tendenser i samfunnet.»

Den amerikanske opposisjonens undergang

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.