Kommentar

Først nyheten om at påtalemyndigheten hadde tatt beslag i 44 prosent av aksjene i Yukos, fulgt av meldingen om at stabssjef Alexandr Volosjin har gått av. En merkedag i nyere russisk historie.

Dette er mafiaboss Putin som viser at han vil være konge på haugen og er rede til å bruke rettsapparatet som statens forlengede arm. Så mye er statsmaktenes uavhengighet av hverandre verdt. I stedet for statsmaktene, les: sikkerhetsapparatet. Det er de som nå innehar hegemoniet.

Det er noen bilder som bør rulle forbi: Av bombeaksjonene i boligblokkene som utløste den andre Tsjetsjenia-krigen. Av leiesoldatenes voldsorgie i Tsjetsjenia, den totale mangel på respekt for soldaters eller vanlige borgeres menneskeliv. Den som tror dette dreier seg om at Khodorkovskij har brutt spillereglene, slik Dagens Næringsliv platt formulerer det på lederplass, gidder ikke sette seg stort inn i russisk/sovjetisk historie. Det er en vilje til makt og en hensynsløshet som man hadde håpet tilhørte fortiden. Men som den gamle kona sa da Putin var utpekt til Jeltsins etterfølger: Putin har ansiktet til en gestapist.

«Otto R. Latsis, a prominent economist and political commentator, said the freezing of assets underscored the true motivation of the investigation, which was not simply to silence a political critic, but reassert the state’s dominance of a company that had vocally pursued its own interests, at home and abroad.»

«The persistence with which every thing has been done shows that now the ultimate goal is clear,» he said. «The people who are doing this want to transform Russia from a purely market economy to some form of state capitalism, like in China, where the state controls the economy. The theory is fashionable here.» Russian Prosecutors Freeze Billions in Oil Company Stock

Rasjonelt er dette galskap. Likesom krigen i Tsjetsjenia. Det sier noe om hva Putin-gjengen er istand til. Det kan bli flere overraskelser. Dette er mannen som forsikrer at atomkraftverket i Bushehr i Iran kun er til fredelige formål.

Den eneste som visstnok har opplatt sin røst i kveld er Richard Perle, som mente at Russland bør suspenderes fra G8. Det har ikke noe der å gjøre. Det vil ikke forbause om reaksjonene forblir like dempede. Vesten har hele tiden softpedaled Tsjetsjenia, ofret på økonomien og terror-krigens alter. USA får på pukkelen for sitt samarbeid med -stan-landene, Usbekistan f.eks. Men la meg minne om at det bare er noen uker siden Gerhard Schröder møtte Putin i Jekaterinburg. Da sa den tyske kansleren at forholdet mellom de to land var så bra at det var «kaum verbesserbar», knapt kunne bli bedre. Med seg hadde han Joschka Fischer. Det var full delegasjon. Uttalelser som dette får liten oppmerksomhet i norske medier.

Russland og Tyskland har et gryende energisamarbeid. Yukos-affæren burde sette en alvorlig støkk i tyskerne. På toppen av alt: Putin hadde i kveld et møte med utenlandske investorer, og snakket bl.a. om hvor viktig det er å beskytte minoritetsaksjonærer! En dårlig spøk.