Kommentar

Den omstridte palestinske akademikeren Edward Said er død. Saids familie ble etter det han selv hevdet tvunget på flukt fra Jerusalem i 1947, men det viste seg ved nærmere gransking, som med Arafat, at viktige deler av hans egen forhistorie var oppdiktet. Said var aldri flyktning. Han var imot kompromiss om de palestinske områdene, men kom også på kant med Yasser Arafat. Han var en radikaler som så sent som i 2000 kastet stein på en israelsk vaktpost. Se nekrolog og tidligere referanser, og her.