Kommentar

Israel fremstilles av sine fiender som kolonister. I Norge ville vi kalt dem flyktninger.

Flyktningene fra Europa kjenner vi, men det er lett å glemme de sefardiske jødene, de fra de arabisktalende landene. (De sefardiske jødene utgjør halvparten av Israels befolkning.) Det var store jødiske samfunn i de arabiske storbyene. I millionbyen Bagdad var en tredel av innbyggerne jøder, skriver Paul Berman.

Det var ikke bare staten Israels opprettelse som tvang dem til å flykte. Det var like mye at nasjonalisme og andre europeiske -ismer fikk fotfeste.

Selve staten Israel fremstilles som et koloniseringsfremstøt av kritikere. Da passer historien om de sefardiske jødene dårlig inn. De ville uansett gått en vanskelig tid i møte i sin opprinnelige hjemland. Europeere tenker i liten grad over sitt ansvar for at f.eks. kommunismen ble eksportert til Midtøsten. Eller nazismen. Ledende Baath-representanter i Irak har erkjent inspirasjonen fra nazismen.

Alt dette mens NRK kan fortelle at antalle jødiske bosettere har vokst med 144 prosent siden Oslo-avtalen ble inngått for ti år siden. Dette er virkelig et koloniseringsprosjekt, og det holder på å bli Israels ulykke.