Kommentar

Dagens sitat:

Industrien er flyttet til de fattige landene. Vi ser derfor ikke fattigdommen lenger. Bare de billige produktene.Omtrentlig gjengivelse av Kjartan Fløgstad under presentasjonen av maktutredningen til Øyvind Østerud tidligere i uken.

Noen tanker: Det er vel lenge siden vi så fattigdommen i Vest-Europa. Men med fabrikkene forsvinner også arbeiderne, som Fløgstad er så opptatt av. Og noe er det i det. Det blir bare servicearbeidere, funksjonærer, byråkrater, teknokrater og akademikere tilbake. Ingen blir skitne under fingrene, ingen befinner seg «på gølvet». Poenget med de billige varene er om mulig enda viktigere: Ingenting har undergravet vår solidaritet med de fattige mer enn de billige varene. Den som husker hva klær kostet for en 15-20 år siden? Eller prisen for en fotball idag, godt under 100 kroner nå. Det er håndarbeid. Pakistanske gutter som får ødelagt fingrene. Det glemmer vi fort. (Vi burde kanskje slutte å si de fattige landene. De fleste av dem er vanstyrte, som Pakistan, med rike som absolutt ikke vil dele. Riktig betegnelse er land hvor de fleste er fattige, og noen få rike. Det er ingen naturlov.)

Dobbeltmoral: Den rike verden sørger for produksjon, men baksiden er at det skjer ved stadig å presse prisene ned. Utad setter brand names-selskapene internasjonale standarder for arbeidsmiljø, men på bakrommet presses prisene. Denne dobbeltmoralen er neppe god reklame for vestlige verdier. Jeg vil tro folk med en annen kultur kjenner igjen noe av den samme kynismen i reklamen for vestlige produkter. Og i verdiene som kommuniseres i klesdrakt, filmer og bøker: Vesten har en tradisjon for å bryte tabuer som vekker blandede følelser. Denne kulturelle faktoren utgjør en vesentlig årsak til en antivestlig reaksjon.

Maktutredningen sier norge er i ferd med å få en ny underklasse av innvandrere. det stemmer nok, men ligger likevel langt fra den rene fattigdom. Men innslaget av flere millioner innvandrere i europa som helhet, hvorav mange muslimer, kompliserer bildet i høy grad. Vesten har fått en ny verdikamp, men vil ikke se det.