Kommentar

EU har en egen evne til double-talk, man omgir brutte løfter med de edleste hensikter, uten å rødme. Nå har EU drastisk redusert støtten til torturofre, og begrunnelsen er at man ønsker å gjøre noe med ondets rot, ikke bare resultatene. Som om dette ikke handler om mennesker. Det er erkebiskopen av Øst-Timor, Carlos Belo, som i et leserinnlegg i Herald Tribune 10. juni beklaget denne triste utviklingen. EU kutter bistanden til tortursentre fra $ 16 til $ 9,5 millioner dollar. Småpenger. Mange av sentrene lever helt på kanten finansielt. De greier ikke erstatte bortfallet. Fra en sped begynnelse, er det faktisk blitt en god del av dem rundt om i verden, og det er tragisk nok altfor stort behov.

Because of this, 30 rehabilitation centers in Central and Eastern Europe, Africa, Asia and Latin America are without European Union support. In more than 20 countries where these centers are the only providers of such services, assistance to victims of torture may be ended or seriously reduced. Although their work has received little attention, rehabilitation centers and programs of this kind have quietly provided crucial help for many years to torture victims from Iraq, Guatemala, Bosnia and Afghanistan, some of the more than 60 countries where systematic and widespread torture has been carried out.
Talskvinne for kommisjonen, Emma Udwin, sier man har gjort et vedtak om å bekjempe bruken av tortur som sådan, ved å utdanne politi og fengselsbetjenter, og hindre salget av torturinstrumenter. Hun sier det er galt bare å behandle ofrene, uten å forhindre at andre lider samme skjebne. Hvorfor torturofre skal betale prisen sier hun ingenting om.

Finnes det hjelp å få andre steder? FN har et fond.

Where will these rehabilitation centers turn for help? The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture is already thinly spread among centers throughout the world. In 2002 this fund assisted 166 organizations in 60 countries. Requests that year totaled $12 million, but the fund had only about $7 million to disburse.
USA er faktisk en mye større bidragsyter enn EU, og i USA er det forslag om å øke støtten.

The United States provides $5 million annually to the UN fund, in addition to $10 million to treatment centers in the United States and another $10 million to the U.S. Agency for International Development’s Victims of Torture Fund, which now supports 45 treatment programs in 26 countries. Congress will soon consider legislation sponsored by Representative Chris Smith, Republican of New Jersey, and Senator Norman Coleman, Republican of Minnesota, among others, to increase support over the next three years both to the United Nations and USAID funds, and to domestic programs urgently needed by an estimated 500,000 refugees and asylum seekers in the United States who suffered torture in their home countries. I hope the Congress and President George W. Bush will support this measure.
For størrelser som USA og EU er dette bare peanuts. Det merkelige er at EU som liker å fremstå som sosial foregangsmann, viser så liten sensitivitet. Det samme har skjedd i mye større skala i spørsmålet om reduksjon av landbrukssubsidier i WTO-forhandlingene.