FN har nylig sendt ut en appell om 460 millioner dollar i nødhjelp til Pakistan. Men det internasjonale samfunn er tilbakeholdende med å gi penger. Det har sine klare årsaker. Pakistanske tjenestemenn bekrefter at hele 3 milliarder kroner som ble gitt etter jordskjelvkatastrofen i 2005, ikke er brukt til det de var ment for – skoler, sykehus, veier, men er blitt kanalisert til andre formål.

Opplysningene kommer på et særdeles dårlig tidspunkt. Det er bla. opposisjonslederen Nawaz Sharif som kommer med opplysningene, men det gjør dem ikke mindre ødeleggende.

International donors gave £3.5 billion to rebuild vast swaths of Pakistan’s Kashmir and Khyber-Pakhtunkhwa provinces after the earthquake destroyed the region’s infrastructure.

However, senior Pakistani officials yesterday said more than £300 million given in aid has yet to be handed over to the country’s Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority (ERRA).

Nawaz Sharif, Pakistan’s opposition leader, last night said suspicion among potential donors was hampering the fund-raising effort to help more than 14 million people displaced by the floods which have swept away buildings, bridges and roads in Khyber-Pakhtunkhwa, Sindh and Punjab provinces.

«There’s reluctance, even people in this country are not giving generously into this flood fund because they’re not too sure the money will be spent honestly,» he told The Daily Telegraph.

Selv i Pakistan er man altså uvillig til å gi penger, fordi man ikke stoler på at de blir brukt på en hederlig måte.

Norge gir 100 millioner til Pakistan.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sa fredag at pakistanerne synes de får mindre enn det Haiti gjorde etter jordskjelvet. Hvis ikke verden er mer imøtekommende kan det gi en politisk backlash, antydet Solheim. Det kan oppfattes som at man gir etter for trusler. Utenverden lar seg ikke skremme like lett. Hva er poenget med å gi hvis pengene ikke blir brukt på flomofrene?

Departementet er lite spesifikk på hvordan pengene vil bli brukt.

Norge har tidligere bidratt med 30 millioner kroner, og øker nå nødhjelpen til Pakistan til 100 millioner kroner. Pengene blir fordelt til FNs humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner med erfaring fra Pakistan og nærhet til ofrene.

Hvordan kan Pakistan forvente at omverdenen skal bry seg om pakistanerne, hvis myndighetene ikke gjør det selv?

Earthquake reconstruction directors were first told their budgets were being cut in March 2009 when 12 billion Pakistan Rupees (£90 million) was diverted from their budget to other government projects. They were told: «When we have the money we will pay you,» said one senior official. «All the money was given by Western governments, but they said ‘we have so many other problems,'» he added.
In June this year, ERRA staff were told their 2010-2011 budget of 43 billion Pakistan Rupees (£322 million) had been but down to just 10 billion Rupees (£75 million).
In Balakot, where 5,000 of the town’s 25,000 people were killed in the earthquake, thousands of families were told their entire town would be rebuilt six miles away because it stood directly in the ‘red zone’ directly above the fault line.
But despite promises that the new town would be completed by last month, not a single new road has been completed nor a building construction begun on the site of «New Balakot». When the Telegraph visited the «new town» this week mechanical diggers stood rusting and security guards said there had been no work on the site for more than a year. Officials said contractors had not been paid since April and were still owed £22.5 million. Kamal Nawaz,30, of Gairlat Village, where families of 14 are living in tiny two room temporary huts, said:»they told us they could build three new Balakots but we’re still waiting for one.» A minute of an ERRA meeting to discuss the funding crisis earlier this month decided there would be «no further work on all on-going projects,» while an internal letter dated August 6th explained that as a result of the «rationalization exercise» several offices would have to be closed and assets auctioned. Plans have also been made to cut its 3000 staff down to 800.

President Asif Zardari fikk mye kritikk for å dra til Europa i stedet for å ta seg av flommen. Han forsvarte det med behovet for å samle inn midler. Neste uke skal han til Russland. Besøket er kortet ned fra en uke, til to dager. Men likevel: hva har han der å gjøre, hvis landet opplever den verste katastrofe noensinne?

I en krise handler det om tillit, og Zardari gjør alt for å ødsle sin.

£300m earthquake aid ‘misused by Zardari’
More than £300 million in foreign aid for victims of the 2005 Pakistan earthquake has been diverted by President Asif Zardari’s government to other causes, officials have told The Daily Telegraph.