Tyskland kan komme til å bidra med soldater til en fredsbevarende styrke i Irak. Et formelt FN-mandat for en fredsbeverande styrke er ikke nødvendig, er holdningen innen regjeringspartiet. Tyskland vil også støtte USAs forslag om å heve sanksjonene mot Irak. Frankrike og Russland har satt seg på bakbeina også når det gjelder å heve sanksjonene, som de nå mener må opprettholdes inntil Saddams masseødeleggelsesvåpen er funnet. Forslaget fra USA skal opp i FN fredag.

Som kjent var Frankrike og Russland for å oppheve sanksjonene da Saddam satt ved makten, og våpeninspektørene var kastet ut, så skinnhelligheten varer ved. Den gangen var sivile lidelser «grunnen» til at sanksjonene burde oppheves.

Tysklands tegn til nyorientering er interessant. Det kan kanskje øke presset på Russland. Forøvrig skrives det at USA har kommet med en gest overfor Frankrike og Russland, som visstnok får beholde kontraktene inngått med Irak innen Olje for mat-programmet.