Kommentar

Connection Al Qaida og Saddam er det store spørsmål. Er svaret Ansar al-Islam? I så fall havner Norge i en pinlig situasjon. Kildene er mange. Se eks Tim Judah i det kurdiske nettstedet Dawn. Bare for å supplere gunnars innlegg: William Safire skriver om dette i NYTimes for 27. januar. Han mener CIA og andre konsekvent har bagatellisert Al Ansar, og nå kvier seg i det lengste for å innrømme bommerten. Det samme har media gjort. Rumsfeld sa ifjor sommer at det var Al-Qaida i Irak, men avisene forkynte at det ikke fantes noe bevis. Det har man gjentatt og gjentatt, uten å ville se at informasjonen kommer fra mange kilder. De mest kjente er Jeffrey Goldberg i New Yorker og C.J Chivers fra Nytimes, som var der nylig. I dag har også Blair gått ut og sagt det er en connection og at det vil komme mer materiale. Det skal rigges opp et stort lerret i Sikkerhetsrådet hvor Powell skal vise bilder neste uke. Man har hele tiden spurt når Powell skulle gjøre som Adlai Stevenson under Cuba-krisen: legge fram ugjendrivelige bevis i form av flyfoto. Kanskje får vi en Stevenson-oppvisning neste uke, og kanskje er det Krekar og hans gruppe som får fortjent oppmerksomhet. Da kan det bli USA som irettesetter Bondevik, og ikke omvendt.
Safire, som mange vil kjenne for hans glimrende språkspalte i Tribune, skrev allerede 24. september 2001 et bitende essay kalt The Ultimate Enemy. Det er Saddam. Han var klarsynt:
«Kurdish sources tell me (and anyone else who will listen) that the Iraqi dictator has armed and financed a fifth column of Al Qaeda mullahs and terrorists that calls itself the Jund al Islam («Soldiers of Islam»). Its purposes are to assassinate the leaders of free Kurdistan, to sabotage the relief efforts of the U.N. and to whip up religious fervor in that free Muslim region. That is how Saddam plans to reconquer the no-flight zone that has been a thorn in his side for a decade.»

Safire beskriver uviljen hos Powell og andre i administrasjonen mot å snu blikket i retning Bagdad så fort etter 11.9. De var opptatt med Afghanistan og å få med seg allierte. Nå har Bush fått summet seg og mobilisert viljen. De har hatt tid til å studere materialet, og hvis Safire har rett kommer mye av presentasjonen neste uke til å dreie seg om Ansar al-Islam.