NTB

Mer enn en av fem mener LHBT+-rettighetskampen har gått for langt. Et klart flertall er menn, der en av tre mener det samme.

Det viser en undersøkelse fra Verian, utført på oppdrag fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

I alt mener 22 prosent av befolkningen at kampen for LHBT+-rettigheter har gått for langt. Undersøkelsen avdekker også at nesten dobbelt så mange menn som kvinner deler denne oppfatningen (30 mot 15 prosent).

Blant dem som ikke kjenner noen skeive, er andelen som mener rettighetskampen har gått for langt, enda høyere, med 37 prosent.

Bekymret

Undersøkelsen viser også at fire av ti respondenter har observert hets eller hatprat mot skeive det siste året.

NIMs direktør, Adele Matheson Mestad, er bekymret over funnene:

– Undersøkelsen avdekker negative holdninger hos en god del nordmenn. Dette er for så vidt ikke nye funn, men viser at det fortsatt er behov for oppmerksomhet om disse utfordringene, sier Mestad.

Ifølge undersøkelsen mener 17 prosent at diskriminering av LHBT+-personer ikke er et problem i Norge, mens 46 prosent er uenige i dette.

Vennskap

Mestad påpeker at de som ikke har skeive i sin omgangskrets, ofte har mer negative holdninger:

– For å sette det på spissen: vi tåler mer vel den urett som ikke rammer oss selv, eller dem vi ikke kjenner. Vi vet at manglende kunnskap og kontakt kan gi grobunn for stereotyper og fordommer, som igjen kan føre til diskriminering og hatefulle ytringer. Kunnskap og kjennskap, men kanskje også vennskap, er gode nøkler her, sier Mestad.

Undersøkelsen, gjennomført i mai 2024, inkluderte over 1000 respondenter som besvarte spørsmål om holdninger til skeive og deres rettigheter.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.