NTB

Stortinget har så langt krevd tilbake 3,2 millioner kroner i uberettigede ytelser til avtroppede representanter.

Sju representanter har tilbakebetalt mer enn 100.000 kroner. De står for det meste av totalbeløpet. Til sammen har rundt 50 tidligere stortingsrepresentanter fått krav som tilbakebetaling av økonomiske ytelser de ikke skulle hatt, ifølge Dagens Næringsliv.

Når stortingsrepresentanter slutter, kan de motta fratredelsesytelse eller etterlønn i en overgangsperiode før nytt arbeid.

Representantene er pliktige å rapportere til Stortingets administrasjon om andre inntekter mens de mottar slike ytelser.

– Flere av landets folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten og har derfor mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn, skrev Riksrevisjonen i sin svært kritiske rapport om problemstillingen i fjor vår.

En tredel av de 163 som gikk ut av Stortinget de foregående ti årene, hadde fått for mye. Utydelige regler, feil informasjon og dårlig kontroll har ført til at 51 stortingsrepresentanter har fått for mye betalt i godtgjørelser etter at de forlot Stortinget, ifølge Riksrevisjonen.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.