NTB

Både Unio og Akademikerne trapper opp sitt streikeuttak fra mandag av. Det vil føre til lavere bemanning på grensekontrollen ved flere flyplasser.

1600 Unio-medlemmer i staten er allerede i streik, og mandag tas ytterligere 1736 medlemmer ut, opplyser Unio i en pressemelding.

– Med dette omfattende uttaket understreker vi hvor alvorlig situasjonen er, sier leder Ørjan Hjortland i Unio stats streikekomité.

Grensekontrollene på Gardermoen og Flesland og passkontorer i Bergen og Trøndelag er blant det som rammes.

– For første gang tar vi ut medlemmer på Gardermoen. Det vil føre til lavere bemanning på grensekontrollen. Det vil også påvirke passkontoret på Gardermoen. Det kan føre til køer og forsinkelser, blant annet med utstedelse av nødpass, sier Hjortland.

Også polititjenester og utdanningsinstitusjoner over hele landet vil bli rammet. Særlig lærer- og sykepleierutdanningene vil bli rammet, ifølge Unio.

– Vi beklager at dette rammer studentene, men vi mener vi også tar kampen for dem – at de skal få gode lønnsvilkår når de er ferdig utdannet og skal inn i viktige jobber i velferdsstaten, sier Hjortland.

Også Akademikerne trapper opp

Også Akademikerne øker sitt streikeuttak. Fra og med mandag tas ytterligere 378 medlemmer ut, og totalen blir da på mer enn 2250 streikende.

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Streikeuttaket i Akademikerne rammer blant annet flere offentlige tilsyn og departementer, Kripos og Oslo politidistrikt. I den siste runden tas også 224 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut.

Får følger

Streiken har fått flere konsekvenser. Sykepleierstudenter ved NTNU får ikke godkjent utdanningen før den tar slutt, og eksamensavvikling ved en rekke studiestetter kan bli rammet.

Før opptrappingen er det allerede meldt om at flere straffesaker i Oslo tingrett har måttet bli utsatt, og Kripos melder om operative konsekvenser for den daglige driften.

Politiets Fellesforbund opplyste til Dagens Næringsliv
tidligere i uka at de i flere distrikter var nede på feriebemanning.

Fem departementer er rammet av streiken. Dermed påvirkes blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger.

Strid om hovedtariffavtale

Unio og Akademikerne gikk i forrige uke ut i streik da forhandlinger med arbeidsgiver staten ikke førte fram. Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår.

Det store striden har vært om det skal være én felles eller to ulike hovedtariffavtaler i staten. I tillegg har økt kjøpekraft vært et klart krav i lønnsforhandlingene.

Akademikerne og Unio har ønsket å fortsette med to avtaler, men staten og de to andre fagforeningene LO og YS ønsker seg en likelydende avtale for alle.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.