Onsdag 15. mai brøt det ut brann i den store 250-megawatt batteribanken «Gateway Energy Storage Facility» ved Otay Mesa i California, som fungerer som «balansekraft» for sol- og vindkraft i staten. Først i dag ble evakueringsvarselet opphevet av myndightene fordi man mener å ha fått enslags kontroll over brannen. Minst 40 brannfolk har forsøkt å bekjempe brannen i over to uker, og 15 av dem står fortsatt i beredskap i påvente av at den skal blusse opp igjen – for litiumbatterier er kjent for å selvantenne flere uker etter at man tror de er slukket.

Allerede torsdag den 16. trodde brannvesenet at brannen var bekjempet, men noen av batteriene selvantente fredag ​​kveld den 17. og fortsatte å blusse opp gjennom helgen. Dette har vært en frustrerende situasjon for brannvesenet, for litium-ion-batterier som er pakket sammen i batteribanker utløser gjerne en termisk kjedereaksjon der varmen og kortslutninger sprer seg fra ett batteri til et annet fullstendig uten mulighet for innsyn eller oversikt.

Evakueringsordre og advarsler ble innført rundt batteribanken som ligger i en industripark, men takket være store mengder vann har ikke brannen nådd et nivå som utgjør en trussel mot liv og helse. Brannen var sentrert i bygning 3 ved Gateway-anlegget, og bygningens tak har seget, men uten å kollapse helt. Brannmannskapene vil imidlertid ikke gå inn i kjerneområdet for brannen før batteriene ikke lenger har mulighet for å gjenantennes. Det kan tra flere uker, for litiumbatterier inneholder store mengder oksygen som gjør brannene, raske, voldsomme, uberegnelige og nesten umulige å slukke. Les min gjennomgang fra 2023 her.

Gateway Energy Storage-anlegget eies og drives av Rev Renewables, et datterselskap av LS Power som er basert i New York City. Anlegget ble åpnet i august 2020 og var på det tidspunktet det største batterilagringsanlegget i USA. Slike energilagringsprosjekter har fått stort fokus de siste årene i Calefornia på grunn av klimamålet som tilsier at alt av statens elektrisitet skal komme fra karbonfrie kilder i 2050. Fra 2019 har slike batterianlegg vokst fra 250 megawatt til hele 6.617 megawatt i juli 2023. Innen 2045 planlegger staten å ha 52.000 megawatt batterikapasitet online.

California er kanskje USAs mest klimahysteriske stat, og minner om Norge når det kommer til drakoniske tiltak for at poltitikerne skal lykkes i å oppfylle sine selvpålagte klimamål. Det betyr at heller ikke i California har man brukt ressurser på konsekvensutredninger eller riskovurderinger for samfunnet, og ingen har stillt spørsmålet om «grønt skifte» faktisk kan lykkes eller hva det vil koste.

Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått, og brannvesenet vil ha spennende uker fremover.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.