NTB

USA anerkjenner ikke jurisdiksjonen til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), understreket president Joe Biden på en pressekonferanse torsdag.

Presidenten gjentok at han ikke vil sette likhetstegn mellom Israel og Hamas når det gjelder begjæringen om arrestordre på både Israels og Hamas’ ledere.

Tidligere har Biden fordømt begjæringen fra ICC-sjefaktor Karim Khan om at det utstedes arrestordre på Israels statsminister og forsvarsminister. Aktoren mener det er rimelig å tro at de og tre Hamas-ledere står bak krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på Gazastripen og i Israel.

Verken USA eller Israel er blant ICCs 124 medlemmer, det er heller ikke stormaktene Kina og Russland. De anerkjenner ikke domstolens jurisdiksjon når det gjelder krigsforbrytelser, folkemord og andre forbrytelser.

ICC innlemmet imidlertid Palestina som medlem i 2015, og domstolens sjefaktor har slått fast at ICC har jurisdiksjon over hendelsene i Israel og på Gazastripen etter 7. oktober.

I Europa er over 40 land medlem av ICC, deriblant Norge, som har understreket at de støtter ICCs arbeid for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden.

I 2020 innførte USAs daværende president Donald Trump sanksjoner mot ICCs aktor under en pågående etterforskning av amerikanske soldater for mulige krigsforbrytelser i Afghanistan i 2021. Biden opphevet sanksjonene året etter, og USA har blant annet støttet ICCs beslutning om å utstede arrestordre på Russlands president Vladimir Putin for Ukraina-krigen.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.