NTB

Sabotasjetrusselen mot aktører involvert i norske våpenleveranser til Ukraina, er skjerpet, opplyser PST.

– PST har i samarbeid med Etterretningstjenesten utarbeidet en ny vurdering av sabotasjetrusselen i Norge. Der fremgår det at sabotasjetrusselen mot aktører involvert i norske våpenleveranser til Ukraina, er skjerpet. De samme norske aktørene er også utsatt for russisk etterretnings- og påvirkningsvirksomhet, sier PSTs seniorrådgiver Eirik Veum i en epost til NTB.

Han sier PST ikke vil kommentere om det arbeides med konkrete saker. De sier samtidig at de til enhver tid håndterer en rekke forhold knyttet til russiske trusselaktører i Norge uten at offentligheten varsles om det.

Ber folk om å melde fra

– Vurderingen av sabotasjetrusselen mot andre mål, som norsk olje- og gassektor, er uendret og fortsatt som beskrevet i PSTs nasjonale trusselvurdering fra februar 2024, skriver Veum i PST.

Politiet
ber folk om å melde fra til politiet dersom de gjør observasjoner av hendelser som kan være kartlegging av kritisk infrastruktur og objekter av samfunnsmessig betydning – eller om man observerer at det har vært gjort forsøk på innbrudd, eller sabotasje, mot slike objekter.

Kan være en viktig brikke

– Viktige observasjoner kan bli gjort av en som er ute og lufter hunden eller er ute og går tur, og av folk som er på jobb og ser noe som er litt annerledes enn det pleier. Vi oppfordrer folk til å være litt nysgjerrige og tipse politiet om uvanlig aktivitet. Det du observerer kan være en viktig brikke i en større sammenheng, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

I en pressemelding opplyser politiet at de har økt tilstedeværelse, patruljering og kontroll av steder som kan være aktuelle i denne forbindelse.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.