Høyres Nikolai Astrup vil bestemme hva næringslivet skal bruke elektrisitet til. Han henger seg på SVs forslag om å forby datasentre som vil drive med utvinning av kryptovaluta.

Sammen med SVs Lars Haltbrekken i energi- og miljøkomiteen kaller Astrup den kraftkrevende kryptoutvinningen «meningsløs» i et intervju med E24.

Saken viser hvordan Høyre er konsekvent vinglete i spørsmål om krypto.

I 2020 snudde Høyre-regjeringen og gikk inn for at datasentre som driver med krypto ikke lenger skulle betale full elavgift, i motsetning til hva Stortinget hadde vedtatt i 2018.

Daværende digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland hadde da «lyttet til bransjen».

I 2022 stemte partiet mot Rødts forslag om forbud.

Men nå snur de altså på nytt og ber regjeringen utrede et blankoforbud.

Forslaget er opprinnelig SV sitt.

– Det sitter langt inne å forby næringer, men kryptoutvinningen trenger vi ikke i Norge, sier Astrup.

Men kanskje det ikke bare er selve utvinningen Høyre har problemer med.

– Den enkleste, mest ubyråkratiske måten å si nei til kryptovaluta på, det er å forby det, sier Astrup (vår utheving).

Bankenes parti er ingen varm tilhenger av betalingsmidler som lever sitt eget liv utenfor etablissementet.

– Vi trenger kraften til andre og bedre formål. Mangelen på kraft er i ferd med å kortslutte hele klimaomstillingen.

Dette kommer fra det samme partiet som i årevis har vært pådriver for utenlandskablene, som gjør at Norge blør strøm 24 timer i døgnet.

I Skien er Høyre-ordfører Marius Roheim Aarvold pådriver for byggingen av Googles gigantiske datasenter, som skal bruke inntil 7,5 TWh «grønn» kraft. Dette tilsvarer 5 prosent av Norges totale vannkraftproduksjon, uten at det er planlagt noen utbygging av nye, stabile kraftressurser.

Hvor Googles basekraft skal komme fra når det ikke blåser, har ingen utredet. Men Nikolai Astrup har bestemt at kryptoutvinning kan brukes som syndebukk og avledningsmanøver fra de underliggende, energipolitiske problemene.

– Hvis vi da på toppen av [et stort behov for strøm til datasentre] skal drive med utvinning av kryptovaluta, så er det et regnestykke som ikke går opp.

Det han glemmer å si er at regnestykket ikke går opp uansett. Verken med eller uten krypto.

«Hyperscale»-senteret i Skien vil bli en strømsluker som etter planen vil stå for en fjerdedel av Googles globale strømforbruk.

Både Høyre og SV er entusiastiske drivkrefter bak den planlagte bruken av enorme mengder strøm til grønne fantasiprosjekter. Hva med litt utvinning av «grønn» hydrogen ved elektrolyse, med påfølgede komprimering og/eller nedkjøling, eventuelt omdanning til ammoniakk, før produktet eventuelt kan nyttes til praktiske formål.

Partiet som nå maner til måtehold og går inn for å forby en ellers lovlig virksomhet er det samme som i Solberg-regjeringen gikk over stag med betingelsesløse subsidier til batteriluftslottene Freyr og Morrow.

Høyre jublet i bakgrunnen da Innovasjon Norge og Enova kastet 200 millioner kroner i vannklosettet til en imaginær fabrikk i Mo i Rana, som planla å bruke 1 TWh strøm.

Freyr har nå forsvunnet til USA, mens subsidiene for lengst er delt ut i form av millionhonorarer til styremedlemmer og konsulentselskaper. Fantasibatterifabrikkene har foreløpig solgt null og niks på det åpne markedet.

E24s kommentarfelt er delt når det gjelder forbudet mot kryptoutvinning. Mange hilser forslaget velkommen.

En mann ved navn Erik Pedersen har innvendinger.

– Det er da ikke slik at den strømmen samfunnet har tilgjengelig kun skal tillates brukt slik politikerne ønsker. Vi lever fortsatt i et fritt land og bestemmer selv vår gjøren og laden, skriver Pedersen i kommentarfeltet.

Ove Kobbeltvedt peker på at kryptoutvinning kan utnytte billig overskuddsstrøm:

– Det er frustrerende å se kunnskapsløsheten blant politikere, men forsåvidt ikke noe nytt at Høyre har omfavnet sosialistenes iver etter å forby ny teknologi.

Ja, mining av bitcoin bruker mye strøm, men med dagens voldsomme satsing på (subsidiert) vindkraft kommer vi i perioder til å ha gratis strøm – eller til og med negativ strømpris. Da er nettopp slik mining genialt. Men merk: det er genialt for vanlige folk som kan få tilgang til et pengesystem politikerne ikke har noen kontroll over som de da ikke kan inflatere – noe som selvsagt er svært upopulært for maktpolitikere som Astrup og Haltbrekken.

Abelia, en NHO-organisasjon som representerer flere tusen bedrifter i kunnskaps- og teknologisektoren, stiller seg i et høringssvar undrende til forslaget.

[Forslaget] omhandler et konsesjonssystem for datasentre, med kriterier for samfunnsnytte og utnyttelse av spillvarme. Det gis i bakgrunnen ikke en nærmere forklaring på hvorfor datasentre fremstilles som å være i en særstilling sammenlignet med annen kraftkrevende industri som gjør en egen konsesjonsordning for denne typen virksomhet nødvendig eller ønskelig. Elektrifisering av sokkelen, hydrogenproduksjon, batterifabrikker, landstrømsforsyning til skip, elektrifisering av skipstrafikken og tradisjonell tungindustri som prosessindustri er alle eksempler på kraftkrevende industriutvikling som deler mange utfordringer med datasenternæringen, og behandles i dag etter samme regime som forslaget omtaler. En endring av tildelingsregimet på strøm fra et markedsbasert regime til et konsesjonssystem fortjener etter vår vurdering en bedre utredet begrunnelse og en bredere debatt.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling i slutten av mai.

 

Kjøp Kents bok her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.