En klientkonto i Sandnes Sparebank med mulla Krekars navn er stridens kjerne når banken, Finanstilsynet og PST møtes i tingretten neste uke.

Det var Finanstilsynet som anmeldte banken for å ha ventet for lenge med å fryse en konto tilknyttet mulla Krekar.

PST etterforsket saken og ga banken et forelegg på én million kroner i november 2021. Banken nektet å godta boten.

Saken er blitt utsatt to ganger og er nå flyttet til Hordaland tingrett, fordi en tidligere ansatt i juridisk avdeling i Sandnes Sparebank samtidig var konstituert som dommer ved Sør-Rogaland tingrett, der saken var berammet. Hele retten sa seg inhabil.

Da saken ble flyttet til Bergen, anket banken avgjørelsen, uten å få medhold. Etter dette har dommermangel i Bergen ført til at det har tatt et helt ekstra år å få saken opp for retten.

Krekars advokat Brynjar Meling opprettet en klientkonto i Sandnes Sparebank 2. april 2020 med merkelappen «Najmuddin Faraj Ahmad» – mulla Krekars folkeregistrerte navn.

Kontoen skulle brukes til å ta imot penger til advokathjelp i Italia etter at han ble utlevert dit. Krekars familie startet innsamlingsaksjonen.

Det var 46 000 kroner på kontoen da banken på eget initiativ frøs den og kontaktet myndighetene.

– Navnet på kontoen var kun for å hjelpe regnskapsfolkene til å holde oversikt. Kontoen var eid av familien til Krekar og det hadde PST fått vite hvis de spurte meg, sa Meling til Advokatwatch.

– Pengene på kontoen hadde eventuelt blitt ulovlige hvis vi sendte dem til Italia, men det forsøkte vi aldri. Først måtte vi se hvor mye penger som kom inn, deretter kunne vi søke Utenriksdepartementet om dispensasjon til å overføre pengene. Dette hadde jeg satt meg inn i før jeg opprettet kontoen.

PST avhørte aldri advokat Meling før saken i Sør-Rogaland tingrett startet. Da saken ble utsatt krevde Sandnes Sparebanks forsvarere at han skulle avhøres, noe de fikk gjennomslag for.

Krekar har stått på FNs liste over personer med tilknytning til Al-Qaida siden 7. desember 2006 og banken skulle derfor ha frosset kontoen umiddelbart, går det frem av PSTs siktelse.

Politiadvokat Haris Hrenovica, som utstedte forelegget, skriver i siktelsen at summen øker til 1,2 mill. kroner hvis banken ikke vedtar forelegget innen fem dager.

Lovparagrafene PST mener banken har brutt er Lov om bindende FN-vedtak § 2 og forskrift om sanksjoner mot ISIL (Daesh) og Al-Qaida § 3.

… for ved uaktsomhet å ha overtrådt bestemmelsen om at alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av en fysisk eller juridisk person, en enhet, et organ eller en gruppe oppført på Sanksjonskomiteens liste, skal fryses eller at ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter, organer eller grupper som er oppført på Sanksjonskomiteens liste.

Sanksjonskomiteen det refereres til ble opprettet på bakgrunn av en resolusjon om Al-Qaida i FNs sikkerhetsråd i 1999.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.