USAs boligmangel er blitt så kritisk at politikerne vurderer alle slags mulige løsninger for å se hva som kan gjøres om til boliger.

Nesten et tiår med underbygning har ført til et underskudd på mellom 3 og 6 millioner boliger, noe som har fått yngre amerikanere til å flytte sammen med romkamerater eller familie, eller de venter med å kjøpe bolig.

Det er imidlertid en løsning som kan skape hundretusenvis av boliger og det er å ta i bruk nedlagte kjøpesentre og tomme butikker som finnes overalt i USA.

Hvis bare 10 prosent av butikklokalene gjøres om til boliger, kan det skapes 700 000 nye enheter på landsbasis, ifølge en rapport fra Enterprise Community Partners fra november.

Fortune Magazine skriver om saken.

I Boston-området vil konvertering av bare 10 prosent av kjøpesentrene være nok til å absorbere hele befolkningsveksten i regionen det neste tiåret, ifølge en studie fra 2021 fra Massachusetts’ Metropolitan Area Planning Council.

En eiendom trenger ikke å være helt tom for å være en god kandidat for å bygge boliger, og mange av boligkonverteringene i denne studien foreslår å beholde butikker i første etasje i leilighetsbyggene.

Konvertering av butikker til boliger kommer med sine egne fysiske og politiske utfordringer, men er en bedre løsning på boligkrisen enn kontor- til leilighetsprosjekter, som har vist seg å være mye dyrere og har flere utfordringer.

Flere tiår med spredt utbygging har ført til at USA nå har en overflod av butikklokaler. Ifølge ICSC finnes det 116 000 kjøpesentre over hele landet, som inkluderer store shopping malls og mindre sentre som kalles for strip malls.

Det økonomiske klimaet gjør det lite sannsynlig at det blir bedre. Ifølge en UBS-rapport fra 2023 forventes det at rundt 50 000 butikker vil stenge i USA i løpet av de neste fem årene.

Flere titalls kjøpesentre har allerede gått over til å inkludere boliger.

I Irondequoit i New York, ble en forlatt Sears-bygning omgjort til 157 lavinntekts- og seniorboliger kalt Skyview Park Apartments, som åpnet i 2022. I Santa Ana i California ble et kjøpesenter omgjort til et samfunnshus med 55 leiligheter.

Og i Aurora, Illinois, ble en del av Fox Valley Mall omgjort til 304 leiligheter, og et annet kjøpesenter i Vernon Hills, Illinois, har nå 311 boenheter.

Ifølge David Dowell, direktør i det nasjonale arkitekt- og byplanleggingsfirmaet El Dorado, omfatter begge prosjektene felles fasiliteter og butikklokaler.

For noen dager siden skrev NBC News South Florida at kjøpesenteret Sunset Place i Miami-Dade County, vil bli omgjort til boliger.

Sunset Place åpnet i 1999 og var kjent som et livlig kjøpesenter med mat og moro.

Ifølge Cutler Bays hjemmeside skal det som nå er en byggeplass, snart bygges om til 4000 boliger, 46 000 kvadratmeter med butikker, 14 000 kvadratmeter med serveringssteder, et hotell med 150 rom, 5 500 kvadratmeter med legekontorer og et amfiteater.

Området skal stå ferdig i 2029, og de første av 5000 utleieboliger skal være tilgjengelige tidlig i 2025, noe som vil skape rundt 2700 nye arbeidsplasser.

I 2022 hadde nesten 200 kjøpesentre over hele USA planer om å bygge boliger, ifølge Orange County Register. 33 av disse hadde planlagt dette siden pandemien startet.

I den første tiden etter pandemien virket kontorer som den magiske løsningen på boligmangelen. Fjernarbeid skapte en enorm overflod av ubrukte kontorlokaler og noen begynte å lure på om man kunne gjenbruke dette tomme arealet til boliger. Men det viser seg at dette er enda mer kostbart og tidkrevende enn nybygg.

I en rapport fra Goldman Sachs fra februar heter det at prisene på kontorlokaler må falle med nesten 50 prosent for at slike prosjekter skal være økonomisk gjennomførbare, med tanke på hvor mye forarbeid de krever og de fortsatt høye prisene på kontorlokaler.

Handelsstanden har også lidd under pandemien og den medfølgende økningen i netthandelen, men brukte butikklokaler er ofte lettere å konvertere til boliger enn tomme kontorbygg, skriver Fortune.

De fleste kjøpesentre som bygges om, inkluderer butikker, boliger og andre typer formål på samme sted, i stedet for å fjerne butikkene helt.

Dette er i tråd med utbyggernes nåværende fokus på å skape det de kaller 18-hour neighborhoods, eller live-work-play centres, der innbyggerne får mest mulig igjen for pengene.

Med andre ord kan de bo på samme sted – eller i nærheten av – der de handler og jobber uten å bruke ekstra penger på å reise. Det er også en god deal for de gjenværende butikkene, som nyter godt av den økte trafikken i området.

Ledige kjøpesentre kan være bedre egnet for slike utbygginger enn kontorbygg, fordi infrastrukturen som trengs for å bygge slike lokaler med blandet bruk allerede finnes i bygningene. I tillegg har butikklokaler rett og slett mer plass.

Eksisterende butikklokaler kan gjøres om til medisinske lokaler, kontorer eller boliger.

Disse ombyggingsprosjekter har egne utfordringer, belysning og ledningsnett kan bli et problem, avhengig av eiendommen, sier David Dowell.

Ettersom kjøpesentre ble bygget med færre vinduer, må dette løses, siden boliger må ha et visst forhold mellom vinduer og gulv, slik at beboerne får naturlig lys i hele boligen

Boliger trenger også rørleggerarbeid, elektriske anlegg, oppvarming, kjøling og ventilasjon, i tillegg til andre typer infrastruktur som Wi Fi og kabel-TV

Selv om et kjøpesenter har alt dette, vil det sannsynligvis ikke være lett å tilpasse det til boligbruk, noe som innebærer betydelige oppgraderinger og ombygginger, sier Dowell.

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.