Assisterende mekler Richard Saue (foran) og riksmekler Mats Wilhelm Ruland under meklingen i frontfagsoppgjøret. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Parat og Norsk Industri ble sent søndag kveld enige i meklingen, og en streik ble dermed unngått. Oppgjøret gir en ramme på 5,2 prosent.

Mange trodde det gikk mot streik, da meglingen gikk inn på overtid søndag. Partene sto i utgangspunktet langt fra hverandre.

Nå meldes det likevel at enighet er oppnådd, og at streik er unngått.

Oppgjøret gir en ramme på 5,2 prosent, noe mange vil oppfatte som relativt dyrt for arbeidsgiversiden i en økonomisk vanskelig tid for mange virksomheter.

Det er også enighet om et sentralt tillegg til alle på 7 kroner. Dessuten gis det økte tillegg og et særskilt lavlønnstillegg. Partene ble også enige om en løsning for videreutdanning.

Inntrykket hos de fleste kommentatorer før oppgjøret startet, var at det nå måtte graves ganske dypt for å unngå en vår preget av streik og konflikter.

Det ser ut til at det er nettopp det som har skjedd, det ER gravd dypt.

Arbeidsgiversiden har etter alt å dømme landet på at det tross alt vil bli mer kostbart å gå inn i konflikter man ikke ser omfanget av og utgangen på, enn å betale prisen for et oppgjør motparten vil godta.

NTB-Linus Røvik Hauge melder om saken, sent søndag kveld.

– Forhandlingene og nå mekling med Norsk Industri har gitt oss et lønnsoppgjør som bidrar til å sikre våre medlemmer lønnsvekst. Ingen av oss har kontroll på fremtidig prisvekst, men alt tilsier at medlemmer og ansatte gjennom dette oppgjøret får en lønnsvekst som er høyere en prisveksten, sier Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune.

–  Lange og harde forhandlinger.

Aune beskriver forhandlingene i meklingen, som ble ledet av riksmekler Richard Saue, som lange og harde. Etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til søndag, meldte partene om enigheten først etter 22 timer. Aune er glad for at streik er unngått.

Parat hadde på forhånd varslet plassfratredelse for 1064 arbeidstakere i 15 bedrifter dersom partene ikke ble enige om lønnsoppgjøret.

Lønnsrammen er lik den Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om tidligere søndag.

Etter- og videreutdanning

Sammen med regjeringen har partene sørget for at det skal etableres en etter- og videreutdanningsordning som finansieres gjennom et nytt fond, hvor partene og regjeringen skal bidra med midler.

– Industrien og Norge trenger kvalifisert arbeidskraft. Alle vil ha behov for oppgradering av kompetanse gjennom et langt arbeidsliv. Det er nå tatt et steg i riktig retning for å få til. Det er opplagt at norske arbeidstakere har høy kompetanse, men alle ansatte må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Aune.

– Intensjonen er at de ansatte skal få mulighet til å ta to uker permisjon for etter- og videreutdanning, uten at det fører til et økonomisk tap for de ansatte, legger han til.

Reallønnsvekst

Aune sier at det etter flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader, var helt avgjørende at årets lønnsoppgjør endte med økt kjøpekraft.

– På bakgrunn av de siste års utvikling var vi nødt til å få til et godt lønnsoppgjør i år, det mener jeg vi nå har klart. Vi har fått kronetillegg i det sentrale oppgjøret som skal sikre alle medlemmer og ansatte et oppgjør som gir grunnlag for reallønnsvekst, sier han.

Etter at arbeidstakernes andel av verdiskapningen i virksomhetene har gått ned de siste årene, er Aune klar på at det er på tide å snu denne trenden.

– Mange bedrifter går nå veldig godt og overskuddene er høye. Derfor mener vi det var på tide at ikke bare eiere og ledere, men også Parats medlemmer og ansatte nå får en rettmessig del av denne verdiskapingen.

YS-lederen fornøyd

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud fastslår at deres organisasjon Parat oppnådde et godt resultat for sine medlemmer.

– Både lønnsrammen og enigheten om videreutdanning er viktige gjennomslag for Parats krav. Meklingen i frontfaget har vært svært krevende, og jeg vil berømme partene på begge sider for å ha kommet til enighet og dermed avverget streik, sier Skjæggerud.

– Med denne løsningen har Parat fått et godt resultat for sine medlemmer, samtidig som det ivaretar bedriftenes økonomi. Dette er et resultat alle parter bør være fornøyd med, legger han til.

Han mener resultatet som både Fellesforbundet og Parat klarte å forhandle seg fram til i meklingene med Norsk Industri, danner et godt grunnlag for alle tariffoppgjørene som nå følger.

– Når YS-forbundet Parat og Fellesforbundet i LO nå har kommet til enighet med Norsk Industri, gir det en god ramme for de forhandlingene som følger utover våren, selv om resultatet herfra verken skal være gulv eller tak i de andre tariffområdene, påpeker han.

At dette viktige frontfagoppgjøret er på plass, betyr ikke at resten nødvendigvis vil gå friksjonsfritt for seg. Det kan fortsatt oppstå konflikter i oppgjørene i mindre sektorer.

Men som hovedregel setter de største forbundene en standard som sikrer de helt store konfliktene ikke vil oppstå i mer lokale runder utover våren.

Støtt Document:

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.