NTB

Miljødirektoratet har flyttet en hannulv som anses som genetisk viktig, inn i ulvesonen.

Det bekrefter Klima- og miljødepartementet overfor Rovdyr.org
, som organisasjonen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk står bak.

Den radiomerkede ulven ble peilet opp av bakkepersonell i Dovre kommune fredag morgen. Etter at ulven var lokalisert, ble bedøvelse gjennomført fra helikopter.

– Ulven ble byttet sender på og deretter plassert i et transportbur for å overvåke oppvåkningen før den ble transportert i bil til slippstedet, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn i en pressemelding.

Utenfor ulvesonen

Den 45 kilo tunge hannulven har siden desember oppholdt seg i nordlige deler av Innlandet fylke, og dermed utenfor ulvesonen.

– Ulven ble forsøkt flyttet nå fordi det er gode forhold, sannsynligheten for at den vandrer inn i ulvesonen har minket, og beitesesongen nærmer seg. Ved flytting kan også lisensfelling i området gjenopptas, sier seksjonsleder Erik Lund i Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Innlandet har siden ulvens ankomst unntatt deler av fylket for lisensfelling av hensyn til denne ulven. Hannulven har status som genetisk viktig i en ellers innavlet svensk-norsk ulvestamme.

Vandret fra Russland

Det antas ifølge nettstedet at ulven har vandret inn fra enten Russland eller Finland via Sverige. I desember fikk ulven påsatt GPS-halsbånd
av Statens naturoppsyn.

Ulvesonen er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge. Den omfatter hele Oslo, Østfold og deler av Innlandet og Akershus.

– Den skandinaviske ulvestammen er sterkt innavlet, og slike innvandrende ulver fra Finland/Russland er derfor svært verdifulle. Hovedmålet vårt med merking og flytting er å sikre at ulven overlever og får føre genene sine inn i ulvestammen, sier Lund.

Innenfor ulvesonen

Utenfor ulvesonen er det ikke ønskelig at ulver etablerer seg, og det skal være lav terskel for uttak av streifende ulver for å forhindre skade på beitedyr og tamrein. Det har derfor vært ønskelig å få ulven til å etablere seg innenfor ulvesonen.

Ulven ble sluppet innenfor ulvesonen i Våler kommune i Innlandet.

– Miljødirektoratet har vurdert flere mulige områder innenfor ulvesonen å flytte ulven til, men har lagt vesentlig vekt på at det er store skogområder, som kan gi ulven ro etter flyttingen i det utvalgte området, sier Lund.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.