En polsk general, Adam Marczak, ble drept da en russisk Iskander-rakett traff et underjordisk kommandosenter i Chasiv Yar 26. mars. Flere andre Nato-offiserer skal enten være drept eller såret. Kun Polen har gått ut med at en av deres toppoffiserer ble drept.

Chasiv Yar var et kommandosenter da Ukraina gjorde alt for å forsvare Bakhmut, som ligger i nærheten. Det var ventet at russerne kunne komme til å rykke videre mot Chasiv Yar, men så skjedde ikke. Isteden kom angrepet mot den seks etasjer dype kommandosentralen.

Inside that command center were very senior NATO officers, some of whom were killed, according to Russian reports. One of them was Brigadier General Adam Marczak of the Polish army.

Det er høyst uvanlig at Nato-offiserer oppholder seg så tett på fronten, hvor de løper en høy risiko.

Various Telegraph channels report that other NATO officers were either killed or wounded in the attack at Chasiv Yar. According to these accounts, some of the wounded were hastily evacuated to Poland. We don’t know the names, the ranks or the nationality of any of those killed or wounded other than Marczak.

Flere Telegraph-kanaler melder at andre NATO-offiserer enten ble drept eller såret i angrepet ved Chasiv Yar. Ifølge disse rapportene ble noen av de sårede i all hast evakuert til Polen. Vi kjenner ikke navn, rang eller nasjonalitet til noen av de drepte eller sårede, bortsett fra Marczak.

Det er Stephen Bryan, tidligere stabssjef for forsvarskomiteen i Senatet, som skriver dette på sin Substack-konto Weapons and Strategy, gjengitt av asiatimes.com.

It is unusual for such high-ranking NATO military officers to be so close to the line of contact with the Russian army. The only reason for them being there is an act of desperation: deep concern that the Russians might successfully push through, endangering the entire second-tier defenses that Ukraine is trying to build to prevent the Russian army from driving toward the Dnieper, potentially splitting Ukraine’s forces and endangering Kiev.

Det er uvanlig at så høytstående NATO-militæroffiserer befinner seg så nær fysisk kontakt med den russiske hæren. Den eneste grunnen til at de er der, er desperasjon: en dyp bekymring for at russerne skal lykkes med å trenge gjennom og sette hele det andre forsvarsverket som Ukraina forsøker å bygge opp for å hindre den russiske hæren i å kjøre mot Dnjepr, splitte Ukrainas styrker og sette Kyiv i fare.

Det kommer som et sjokk på vestlig publikum at Nato er dypt involvert på bakken uten at det blir kommunisert til offentligheten. Når Macron i tillegg lufter tanken om å sende franske soldater til Ukraina, går alarmen: Hva er det som foregår?

Det fremkom i den avlyttede samtalen mellom tyske offiserer som russerne snappet opp, at våpensystemer som Taurus er så avanserte at det trengs eksperter for å operere dem. Det ble sagt åpent at det var britiske offiserer på bakken i Ukraina. Nå får vi vite at det også er polske offiserer. Burde ikke Nato stå frem og fortelle hva som foregår?

Chasiv Yar and the fighting around that town now seems like a more important and immediate target for the Russians. The fact that it is full of top NATO personnel also says it is a very important strategic asset for the Ukrainians.

Ukraine’s “new” military strategy, led by its new overall military commander, Oleksandr Syrskyi, is aimed at buying time and delaying any Russian advance.

To do this, the Ukrainians are building trenches and tank traps and other hardened defensive systems. At the same time, Ukraine is trying to divert Russia through artillery and bombing attacks on Russian cities and parallel attempts to attack Crimea.

Chasiv Yar og kampene rundt byen fremstår nå som et viktigere og mer umiddelbart mål for russerne. Det faktum at byen er full av topp NATO-personell, viser også at den er en svært viktig strategisk ressurs for ukrainerne.

Ukrainas «nye» militære strategi, som ledes av den nye øverstkommanderende Oleksandr Syrskyi, går ut på å vinne tid og forsinke en eventuell russisk fremrykning.

For å gjøre dette, bygger ukrainerne skyttergraver, stridsvognfeller og andre forsterkede forsvarssystemer. Samtidig forsøker Ukraina å avlede Russland gjennom artilleri- og bombeangrep på russiske byer og parallelle forsøk på å angripe Krim.

Det virker som om Nato-land er direkte involvert i krigen på bakken, både taktisk og strategisk. Kanskje Ukraina trenger hjelp til å gjennomføre operasjonene? Våpensystemene kommer fra Vesten, og bruken av dem styres av folk på bakken. Utenfor Ukraina sitter folk som planlegger strategien. En strøm av vestlige politikere har valfartet til Kyiv.

Da er ikke veien lang til å bli direkte innblandet. Når Donald Tusk ber oss forberede oss på at vi lever i en førkrigstid, virker det som et svar på en situasjon som allerede er en realitet på bakken.

Noen vil da si at vi blir lurt inn i en krig. Intetanende.

 

A Polish general dies deep in Ukraine

 

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.