NTB

Norge kan bli et transittland for kriminelle nettverk, ifølge en ny rapport fra politiet. Rapporten peker på trusler fra flere utenlandske kriminelle nettverk.

Rapporten peker på fem konkrete trusler som utgjør en alvorlig trussel mot Norge, opplyser Kripos i en pressemelding.

– Vi ser at det er en alvorlig situasjon der Norge kan bli et transittland for narkotika, og at både politiet, Tolletaten og andre samfunnsaktører må samarbeide og jobbe målrettet for å motvirke denne utviklingen, sier leder Eivind Borge for etterforskningsavdelingen i Kripos.

Samtidig peker rapporten på trusselen fra svenske, marokkanske, albanskspråklige og litauiske kriminelle nettverk.

– Dette er nettverk vi ser har et transnasjonalt perspektiv, som opererer i Norge. Flere av disse har direkte kontakt med narkotikakartell i Sør-Amerika og forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika. De er høyst profesjonaliserte og leverer forskjellige typer tjenester i den kriminelle verdikjeden. Vi ser også at flere av nettverkene har kontroll på store deler av denne verdikjeden selv, sier Borge.

Venter økning av svensk kriminalitet

Kripos anslår at svenske kriminelle vil fortsette å utvide sin virksomhet flere steder i Norge.

– Den ekstreme volden som kriminelle i svenske narkotikanettverk utøver, er kalkulerende, grenseoverskridende og selges som bestillingsoppdrag i kriminelle miljøer. Aktører fra narkotikakriminelle nettverk og gjengmiljøer i Sverige knyttes til bestillingsoppdrag på vold og frihetsberøvelse i Norge, skriver Kripos.

De venter at svenske kriminelle med betydelig voldspotensial vil fortsette å være aktive på norsk jord i 2024. De trekker fram det svensk-kurdiske Foxtrot-nettverket som har tilknytninger til flere politidistrikter i Norge.

– Norsk politi er kjent med flere trusselsaker knyttet til aktører med koblinger til Foxtrot-nettverket. Brutte avtaler, feilede narkotikaopplegg og personkonflikter går igjen som utløsende faktorer for trusler og voldsoppdrag.

Mangel på ressurser

Høyres justispolitiske talsperson, Ingunn Foss, mener rapporten vitner om en situasjon som er ferd med å komme ut av kontroll.

– Det er den siste rapporten i rekken som viser det samme bildet: Kriminaliteten i Norge øker, og de kriminelle nettverkene utgjør en stadig større trussel mot tryggheten vår. Ikke bare blir de flere og farligere, men de utnytter også flere barn og unge enn før, sier Foss til NTB.

Foss mener politiet mangler ressurser for å håndtere situasjonen.

– Politiet står i en svært alvorlig situasjon samtidig som kriminaliteten øker kraftig. Forebyggende avdelinger legges ned, og flere hundre politifolk har mistet jobben siden justisministeren tiltrådte. Politifolk gjør en formidabel innsats hver eneste dag, men de har rett og slett ikke ressursene de trenger for å håndtere situasjonen, sier hun.

Krevende tollarbeid

Om få uker kommer politiets årlige trusselvurdering, hvor politiet vil redegjøre nærmere for hvordan trusselen fra organisert kriminalitet i Europa aldri har vært høyere, opplyser Kripos videre.

– Dette blant annet på grunn av økt profesjonalisering, grensekryssende samarbeid og stadig mer komplekse forretningsmodeller, sier leder Ole Jørgen Arvesen for avdeling for fellesoperative tjenester.

Fjoråret ble et rekordår for kokainbeslag i Norge. Den norske tolletaten står i første linje i smuglingsbekjempelsen, understreker tolldirektør Øystein Børmer.

– En trend med Norge som transittland, ikke minst sjøveien, vil stille oss overfor nye og store utfordringer i Tolletaten. Norge har verdens nest lengste kystlinje, noe som gjør dette til en svært krevende kontrolloppgave for oss, sier han.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.