NTB

Svenske forskere har funnet at hyppigere ereksjoner fører til flere bindevevsceller i penis. Disse cellene påvirker evnen til å få ereksjon.

Det er forskere ved Karolinska Institutet og Uppsala universitet som i en ny studie har påvist at bindevevsceller kalt fibroblaster har en hittil ukjent og svært viktig funksjon før og under ereksjon. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Studien er utført på mus og viser at fibroblaster muliggjør ereksjon. Cellene har en veldig viktig rolle i å regulere blodstrømmen som gir reisning. Hvor effektiv denne prosessen er, avhenger av antall fibroblaster. Hos både mus og menn er dette de vanligste cellene i penis, men mengden celler avtar med alderen.

– Vi oppdaget at økt frekvens av ereksjoner fører til flere bindevevsceller som muliggjør ereksjon, og omvendt, at redusert frekvens gir færre celler, sier Christian Göritz, forskningsleder for studien, på nettsiden til Karolinska Institutet.

Nattlig ereksjon avtar

Urolog Einar Christiansen har jobbet mye med disse problemstillingene: Han bekrefter at utfordringene med ereksjon øker med alder. Det er svært sårt for mange. Han finner den svenske forskningen interessant og kommenterer hvordan forskerne spekulerer på om hyppig reisning kan bevare antallet fibroblaster.

– Mannen har normalt tre-fire ereksjoner i søvne om natten, i fasen med dypest søvn, den såkalte «rem-fasen». Min oppfatning er at dette fenomenet – regelmessig ereksjon – beskytter mannens forplantningsevne. Naturlig nok svekkes dette med alderen, noe den aktuelle forskningen synes å underbygge, sier Christiansen til NTB.

Med alder rådes folk til hjernetrim og fysisk aktivitet for å opprettholde funksjoner i kropp og sinn. Christiansen sier at regelmessig ereksjon på samme måte er viktig for å bevare evnen.

– «Use it or loose it!», som det heter.

Mulig å trene ereksjonsevne

Jo hyppigere ereksjon hos forsøksmusene i Sverige, jo mer fibroblaster hadde de – og omvendt.

– Det er egentlig ikke så rart. Hvis du anstrenger deg mye, tilpasser kroppen seg, påpeker Göritz, som er seniorforsker ved Institutt for celle- og molekylærbiologi.

Han mener at det kan være mulig å trene opp evnen til å få ereksjon for å motvirke impotens på samme måte som man kan trene styrke eller kondisjon på treningssenteret.

– Det er ikke noe vi har vist i vår studie, så det er litt spekulativt. Men en rimelig tolkning er at det går bedre om man har regelmessige ereksjoner, sier Göritz.

Lite kunnskap om fibroblaster

Mange menn opplever utfordringer med potens og ereksjon med alderen, men ifølge forskerne har fibroblaster blitt oversett i forskning rundt dette. Göritz håper den nye kunnskapen om fibroblastenes rolle i ereksjon, kan føre til nye behandlinger som kan hjelpe mot impotens.

Christiansen sier til NTB at han er godt kjent med fibroblastenes rolle i kroppen, og minner om de negative følgene, som for eksempel ved overdreven arrdanning.

– Fibroblastene skal blant annet reparere skadd hud og underhud, men kan av og til føre til overaktiv produksjon, som vi kan se etter brannskader, keloid-dannelser, i håndflaten – og i penis. Den aktuelle artikkelen, og min egen erfaring, indikerer at disse cellene er følsomme for trykk. Så balansert produksjon av fibroblaster i penis synes å være gunstig for blodtilførselen, mens overproduksjon av fibroblaster, som kan skyldes arv eller traume, vil kunne gi arrvev som hindrer normal funksjon.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.