Boris Johnson kommer med et voldsomt angrep på Tucker Carlson i Daily Mail. Johnson nekter seg ingenting: Putin-intervjuet er som «hentet fra Hitlers strategiplaner. Tucker er en nikkedukke for tyrannen, en diktafon for diktatoren og en forræder mot journalistikken».

Hvor kommer disse sterke følelsene fra? Hvordan kan et intervju med en statsleder utløse så sterke reaksjoner, og det fra en dreven politiker? Det kan virke som om Ukraina-krigen har gjort noe med hodene til visse politikere.

Boris Johnson er i selvforsvarmodus. Han får skylden for at et utkast til fredsavtale ble skrotet av ukrainerne den våren krigen brøt ut. Johnson skal ha oppfordret ukrainerne til å forkaste utkastet til fredsavtale.

Responding to the interview with Putin, which he compared to interviews conducted with Adolph Hitler in 1940, Boris Johnson wrote in his column in the Daily Mail that the interview was “straight out of Hitler’s playbook” and that Tucker Carlson served as a “stooge of the tyrant, the dictaphone to the dictator and a traitor to journalism,” adding: “In his fawning, guffawing, slack-jawed happiness at having a ‘scoop’, he betrayed his viewers and listeners around the world.”

Som svar på intervjuet med Putin, som han sammenlignet med intervjuer utført med Adolf Hitler i 1940, skrev Boris Johnson i sin spalte i Daily Mail at intervjuet var «rett ut av Hitlers lekebok» og at Tucker Carlson fungerte som en «nikkedukke for tyrannen, diktafonen til diktatoren og en forræder mot journalistikken», og legger til: «I sin smiskende, gapskrattende, slappe lykke over å ha et «scoop», forrådte han sine seere og lyttere rundt om i verden.»

Johnson vet hvor mange kongresskvinner og -menn som beundrer Tucker. Han minner dem om Charles Lindbergh, flygeren som hadde sympatier med Nazi-Tyskland. Det er den assosiasjonen folk får når de hører Lindbergh nevnes.

“I pray that the people of the U.S. are able to see through last night’s unholy charade of an interview. I know how many U.S. congress men and women have been fans of Tucker Carlson, and I say: remember Charles Lindbergh, remember the America Firsters, remember how many American legislators at first opposed involvement in the war with Hitler,” Johnson wrote.

«Jeg ber om at folket i USA er i stand til å gjennomskue gårsdagens vanhellige karikatur av et intervju. Jeg vet hvor mange amerikanske kongressmenn og -kvinner som har vært fans av Tucker Carlson, og jeg sier: Husk Charles Lindbergh, husk America Firsters, husk hvor mange amerikanske lovgivere som til å begynne med motsatte seg involvering i krigen med Hitler», skrev Johnson.

Det kan virke som om Johnson leter etter syndebukker for et nederlag som mange ser komme. Bare det å intervjue Putin er å løpe hans ærend. En bitterhet merkes. Kanskje Trump vender tilbake?

“Well, they were wrong then, and the Tucker Carlsonites are grievously wrong about Putin today. To all those Republicans who are currently blocking aid to Ukraine, I say, for God’s sake remember who you are,” he continued.

Johnson went on to beseech former President Donald Trump, who has consistently called for peace talks to end the war, to “turn his party around” on the issue and to continue to arm Ukraine as he did in 2018, with the approval of the sale of Javelin anti-tank missiles to Kyiv.

«Vel, de tok feil da, og Tucker Carlson-beundrerne tar alvorlig feil om Putin i dag. Til alle de republikanerne som for tiden blokkerer bistand til Ukraina, sier jeg: Husk for guds skyld hvem dere er!»

Johnson fortsatte med å bønnfalle tidligere president Donald Trump, som konsekvent har bedt om fredssamtaler for å avslutte krigen, om å «omvende partiet sitt» i saken og fortsette å bevæpne Ukraina slik han gjorde i 2018, med godkjenning av salget av Javelin anti-tank-missiler til Kiev.

 

https://www.breitbart.com/europe/2024/02/10/boris-jonson-brands-tucker-carlson-putin-interview-as-straight-out-of-hitlers-playbook-after-being-accused-of-blocking-peace-deal/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.