NTB

Kommunalminister Erling Sande (Sp) sier at regjeringen vil respektere flertallet i Søgne og Songdalen, som sa nei til å løsrive seg fra Kristiansand.

– Nå har vi fått vite innbyggerne sin mening, og regjeringen vil respektere resultatet av folkeavstemningen, sier Sande.

Nå skal saken videre til behandling i Kristiansand, men kommunen har allerede vært svært tydelig på at de ikke ønsker noen oppsplitting. Dermed forblir storkommunen Kristiansand etter alt å dømme som i dag.

I Søgne stemte 45 prosent for deling, mens 53,9 prosent stemte imot. I Songdalen stemte 41,5 prosent for deling, mens 57,2 prosent stemte mot.

Kommunalministeren forsvarer folkeavstemningen, selv om den endte uten noen endringer.

– Jeg er glad for at så mange har deltatt og sagt sin mening. Det gir legitimitet til folkeavstemningen. Kommunestruktur engasjerer folk, og den høye deltakelsen viser at det var rett å holde en folkeavstemning, sier Sande.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.