NTB

Helsetilsynet har valgt å frata autorisasjonen til en psykiater som har vært involvert i flere tilsynssaker. Psykiateren har bestridt varslene og vil klage.

Det betyr at han ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege, spesialist i psykiatri eller med spesialistgodkjenning som psykoterapiveileder, skriver Helsetilsynet på sine nettsider.

Statens helsetilsyn fikk i juni oversendt fem tilsynssaker fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Totalt har tilsynet mottatt sju tilsynssaker for en samlet vurdering av psykiateren.

Flere av sakene ble opprettet etter klager fra pasienter, i tillegg er en tidligere tilsynssak fra 2004 gjenåpnet og vurdert på ny med et bredere anlagt tilsyn.

Sakene gjelder rollesammenblanding, behandling og journalføring.

– Vår vurdering er at psykiaterens yrkesutøvelse – over tid, fra de eldste sakene som går over 20 år tilbake i tid og fram til behandling som nylig er avsluttet – ikke har vært i samsvar med faglige retningslinjer, helsepersonelloven og annet relevant regelverk. Avvikene er så omfattende at Helsetilsynet har funnet det nødvendig å tilbakekalle psykiaterens autorisasjon, skriver Helsetilsynet.

– Alvorlig systemsvikt

Forfatter Hilde Rød-Larsen var den første som varslet mot psykiateren.

– Nå håper jeg at norske myndigheter og norsk presse tar innover seg at denne omfattende tilsynssaken ikke bare handler om en leges feilgrep gjennom mange tiår, men også om alvorlig systemsvikt, sier forfatteren til NTB.

Helsetilsynet opplyser imidlertid at Rød-Larsens sak ikke er en del av grunnlaget for at psykiateren nå mister lisensen. skriver NRK.

Vil klage på vedtaket

Selv har psykiateren bestridt alle varslene.

– Vedtaket fra Helsetilsynet er klart uriktig, og det vil bli innklaget til Helsepersonellnemnda innenfor fristen på tre uker. Avgjørelsen bygger nærmest slavisk på vurderingene fra de to sakkyndige, skriver psykiaterens advokat Halvard Helle i en epost til NTB.

Advokaten påpeker at psykiateren kritiseres for at han har vært kritiske til deres vurderinger og konklusjoner.

– I tillegg kritiseres han for å ha forsvart seg mot uriktige anklager fra flere av klagerne. Dette er helt uholdbart, skriver Helle.

Advokaten understreker at hans klient har tatt selvkritikk og utøvd selvrefleksjon for mangelfulle journalnotater, og for seks pasienters vedkommende en forskrivningspraksis knyttet til A- og B-preparater som ikke fullt ut har vært i samsvar med nasjonale retningslinjer.

– Men det er meget langt fra slike feilvurderinger, som i første rekke har rammet psykiateren selv, til å stemple hele hans yrkesutøvelse og praksis som uforsvarlig.

– Riktig avgjørelse

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer flere av varslerne.

– Det har vært betydelig bekymring knyttet til det faktum at han har fortsatt å behandle sårbare kvinner. Nå er det endelig satt en stopper for det, sier Larsen til VG.

Hun forteller at hennes klienter må leve med de alvorlige konsekvensene psykiaterens feilbehandling har påført dem, men at de er lettet over at han ikke kan fortsette det de og sakkyndige har vurdert som helseskadelig virksomhet.

Politianmeldt

I februar anmeldte to av varslerne psykiateren til politiet for ulike brudd på helsepersonelloven, herunder brudd på kravet om å gi forsvarlig helsehjelp.

Det er åpnet etterforskning i sakene, og psykiateren har status som mistenkt.

– Statusen i saken er foreløpig uendret. Det er ikke nødvendigvis gitt at brudd på helsepersonelloven er et straffbart brudd på helsepersonelloven. Vi har bedt Helsetilsynet om en uttalelse på det, og så vil vi gjøre en selvstendig vurdering, sier politiadvokat Kristin Marker Sollie til VG
fredag.

Advokat Helle sier til NTB at han oppfatter sakene som ferdig etterforsket, og at det eneste som mangler fra politiets side er å gjennomgå Helsetilsynets vedtak.

– Vi håper på en snarlig henleggelse av anmeldelsene, sier advokaten.

Sollie kan ikke si noe om når en avgjørelse i saken vil være klar, utover at politiet vil jobbe med det så raskt som mulig, og sende sin innstilling til statsadvokaten.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.