NTB

Et klart flertall på Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt at nasjonale prøver på norske skoler må avvikles. Nå håper de regjeringen følger etter.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal peker på at nasjonale prøver i nesten 20 år har hatt muligheten til å forsvare sin posisjon i skolen uten å lykkes.

– De fungerer ikke etter hensikten. Prøvene bidrar til skolestress hos mange elever og oppleves som lite nyttige for lærerne. Det eneste riktige er å avvikle prøvene, sier han.

I stedet vil Utdanningsforbundet utvikle andre faglig-pedagogiske verktøy som lærere skal bestemme bruken av, og som skal skreddersys til pedagogiske formål og være tilgjengelig for alle skoler.

Forventer at regjeringen tar grep

Handal mener torsdagens vedtak er et tydelig signal til regjeringen som førstkommende mandag mottar sluttrapporten fra det regjeringsoppnevnte Prøitz-utvalget.

– Jeg har store forventninger til at regjeringen nå viser mot og politisk vilje til forandring og forbedring, sier Handal.

Prøitz-utvalget har vurdert de ulike delene i kvalitetsvurderingssystemet, deriblant nasjonale prøver.

Ikke bedre resultater

Utvalget har i en delrapport slått fast at dagens ordning er svært ressurskrevende og bidrar til «målforskyvning» i opplæringen. Den viser også at elevenes resultater ikke har blitt bedre i løpet av de nesten 20 årene norske skoler har drevet med nasjonale prøver.

Nasjonale prøver blir gjennomført på høsten i 5., 8. og 9. trinn og skal bidra til å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Prøvene ble innført i Norge våren 2004 etter et forslag fra det regjeringsoppnevnte Kvalitetsutvalget.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.