NTB

Et utvalg oppnevnt av Stortinget foreslår endringer i Grunnloven. Målet er å få mer debatt og oppmerksomhet rundt nettopp forslag til endringer av Grunnloven.

Utvalgsleder Dag Terje Andersen overleverte mandag en rapport
om behandling av grunnlovsforslag til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Utvalget mener at fremgangsmåten for å endre Grunnloven bør endres, blant annet for å sikre mer oppmerksomhet rundt, og grundigere behandling av, grunnlovsforslag.

Norge har verdens neste eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Siden 1814 har Stortinget vedtatt om lag 300 endringer i Grunnloven.

– Fremgangsmåten vi foreslår, vil også gjøre det lettere for velgerne å kunne ta stilling til grunnlovsforslag når de stemmer ved stortingsvalg, mener utvalgslederen.

Utvalgets forslag forutsetter blant annet endringer i grunnlovsparagrafen som regulerer hvordan Grunnloven kan endres.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.