NTB

Nesten seks av ti politiansatte har vurdert å slutte i politiet i løpet av de siste to årene. Lav lønn og større arbeidsbelastning er blant årsakene.

57 prosent svarer «ja» på spørsmål om de har vurdert å slutte i politiet Dette tilsvarer nesten 1500 politiansatte. Samtidig sier nesten tre av fire sier arbeidsbelastningen er blitt høyere de siste årene. Det kommer fram i en undersøkelse Politiforum
har gjennomført.

– Som hovedverneombud synes jeg det er et sterkt signal når 72 prosent svarer at det har blitt økt arbeidsbelastning. Dette er en utvikling som absolutt gir grunn til bekymring, sier politiets hovedverneombud Audun Buseth.

Siden Senterpartiet og Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten for to år siden er det blitt flere politiårsverk i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politiets utlendingsenhet (PU), men færre i distriktene.

Fra 31. juli 2021 til 31. juli 2023 har PST og PU blitt styrket med 191 politiårsverk, mens det har blitt 255 færre politiårsverk i politidistriktene. Det går fram av bemanningsstatistikken fra Politidirektoratet.

Nærmere 3000 politiansatte fra både politidistrikter, særorganer og andre enheter i politiet har svart på undersøkelsen.

(©NTB)

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.