Goldstar-familiene har høy status i USA. Da Trump tok til motmæle mot en far med innvandringsbakgrunn som hadde mistet sin sønn ute, ble det bråk. Men når Biden og hans folk gjentatte ganger neglisjerer og behandler de etterlatte med likegyldighet, tier mediene. Men ikke de etterlatte.

Bidens likegyldighet for andres lidelse begynner å bli allment kjent. Når han møter mennesker som har mistet sine kjære begynner han å snakke om sin sønn Beau Biden som han påstår døde i Irak. Du lyver deg ikke til et krigsmartyrium når du skal møte de som ofret alt, sine egne sønner og døtre.

Det er en fornærmelse, også fordi Beau døde av hjernesvulst hjemme i USA.

Nå har de etterlatte til de 13 som ble drept av en selvmordsbomber ved Abbey Bridge i Kabul under evakueringen i august 2021, fått fortelle sin historie for utenrikskomiteen i Representantenes hus. De var ikke nådige.

Tilbaketrekningen fra Kabul var katastrofal. Likevel har ingen tatt ansvar. Det er slik Biden-regimet fungerer: Mayorkas går ikke av selv om grensepolitikken er en katastrofe. Justisminister Garland går ikke av selv om han bryter alle prinsipper rettsstaten er bygget på.

Biden-regimet er et lovløst regime.

Som for alle korrupte regimer: De feier mislykkede operasjoner under teppet.

En av foreldrene heter Mar Schmitz. Han mistet sønnen Jared.

«Not a single person has been held accountable,» Schmitz said. «Our so-called leader can’t seem to even utter their names in public, not even once.»

Det er det: De døde bringer Biden-regimet i forlegenhet. Minner dem om deres eget nederlag. Det er ikke lenge siden talsmann for Pentagon, John Kirby, kalte tilbaketrekningen en suksess.

Schmitz har holdt inne sine meninger og følelser under møtet med den føderale administrasjonen. Det angrer han på nå. Han skulle sunget ut.

«You are a disgrace to this nation,» the father continued. «You have no business having ultimate command over our military, and I regret not saying that to your face when I had the opportunity in Dover. I felt it more important to bite my tongue, but I also had more important things on my mind at that time, like receiving my son’s lifeless body stateside.»

«Du er en skam for nasjonen,» fortsatte faren. «Du har ingenting å gjøre med å ha den ultimate kommandoen over vårt militær, og jeg angrer på at jeg ikke sa det rett til ansiktet ditt da jeg hadde muligheten i Dover. Jeg følte det var viktigere å bite meg i tungen, men jeg hadde også viktigere ting å tenke på den gangen, som å motta min sønns livløse kropp her på hjemmebane.»

Schmitz har observert Biden flere ganger og han glemmer ikke at han sto på Dover-flyplassen og så på klokken under seremonien da kistene ankom. Han signaliserte utålmodighet. -Er det ikke snart over?

«While I stood there on the tarmac watching you check your watch over and over again, all I wanted to do was shout out, ‘It’s 2 —-ing 30, —hole.’ But out of respect of the other grieving families, I bit my tongue once again. Well, as you can probably tell by now, I’m done biting my tongue. You, sir, stole their lives, their futures, their dreams and have ripped apart 13 families. You cannot even man up and admit that.»

Mens jeg sto der på asfalten og så deg sjekke klokken din om og om igjen, var alt jeg ville gjøre å rope ut, «Det er faen meg halv tre, din jævel.» Men av respekt for de andre sørgende familiene bet meg jeg tungen igjen. Vel, som du nok kan skjønne nå, er jeg ferdig med å bite tungen. Du, sir, stjal livene deres, fremtidene deres, drømmene deres og har revet i stykker 13 familier. Du kan ikke engang stå opp og innrømme det.»

Og det er nettopp problemet: Biden tar ikke ansvar for noe som helst. Ikke døde soldater og deres pårørende. Det betyr ikke noe for ham og det er det han nå har vist så mange ganger at folk ser det.

Han sitter heller på stranden.

Schmitz hadde mer på hjertet:

Schmitz added that Biden likely has «more American blood» on his hands «than any president in U.S. history,» and he requested investigations into Biden, Secretary of Defense Lloyd Austin and Secretary of State Antony Blinken «for their involvement in intentionally leaving Bagram [Air Base] and all of its assets by knowingly aiding known terrorists, all while abandoning U.S. civilians and allied partners.»

Schmitz la til at Biden sannsynligvis har «mer amerikansk blod» på hendene «enn noen annen president i amerikansk historie», og han ba om etterforskning av Biden, forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken «for deres involvering i å med vilje forlate Bagram [luftbasen] og alle dens ressurser ved å med viten bistå kjente terrorister, samtidig som de forlater amerikanske sivile og allierte partnere.»

Dette siste – at Biden-regimet overlot en av Asias største flyplasser som er bare en times flytur fra Kinas atomsiloer og har spesielt forsterket dekke til å ta imot store fly, er ubegripelig for mange. Trump ville beholde Bagram.

Like uforståelig er det at Biden-regimet etterlot militært utstyr til en verdi av 76 milliarder dollar, mye av det splitternytt og avansert.

Hvorfor? Det er spørsmålet alle stiller.

Hvilken side er Biden på egentlig? Dette er ikke dumhet, det er noe annet.

«In closing, Mr. Biden, Secretary Austin, Secretary Blinken, if trusting and supporting our military is too difficult for you, then I suggest you pack your s— and enjoy your retirement,» he said. «Because from where I sit on my perch, the noose around your doubled-down notion that this was an extraordinary success looks like it’s tightening a little bit more each and every day.»

«Avslutningsvis, herr Biden, sekretær Austin, sekretær Blinken, hvis det er for vanskelig for dere å ha tillit til og støtte vårt militær, foreslår jeg at dere pakker deres s— og nyter pensjonisttilværelsen deres,» sa han. «Fordi fra hvor jeg sitter, ser det ut som om den oppfatningen dere har om at dette var en ekstraordinær suksess, noe dere fastholder, likevel er en løkke som strammes litt til for hver dag som går.»

Det hører med til historien at amerikanske skarpskyttere hadde selvmordsbomberen på kornet, men fikk ikke lov å skyte. Ledelsen ofret heller sine egne. Slike stand-down-ordre har det vært mange av i Afghanistan.

Ledelsen viser at den ikke bryr seg om amerikanske liv. Familiene har bedt om å få utlevert deres mobiler. De har fått dem, men uten sim-kort og bildene er slettet.

Det tar litt tid før det siger inn at staten ikke lenger bryr seg om amerikanske liv.

 

https://www.foxnews.com/politics/gold-star-dad-calls-biden-disgrace-nation-im-done-biting-my-tongue

 

 

 

 

Kjøp boken av Alf. R. Jacobsen her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.