Francisco de Goya (1746–1828)
Akvatint, hele arket 30,6 x 20,1 cm, Museo del Prado, Madrid.

Los caprichos (nærmest Innfallene eller Påfunnene) er en samling av i alt 80 grafiske trykk, utgitt i 1799. Det store flertall av trykkene kombinerer linje-etsning og akvatint, men dagens motiv er et relativt sjeldent tilfelle av et trykk der det utelukkende er benyttet akvatint. Etsningen har skjedd i flere omganger, én for hver tonedybde.

Det ser ut som om trykkene stort sett er satiriske, men motiver og titler kan være både gåtefulle og flertydige. Titelen Por que fue sensible kan muligens gjengis med Fordi det var fornuftig, den alternative betydningen følsomt virker ikke helt på sin plass. Trykket gjengir en sittende kvinne i et mørkt rom, og kan kanskje forstås dit hen at hun er fengslet for ett eller annet, og at titelen henspiller på dårlige begrunnelser fra makthavernes side. Fengslet fordi det var fornuftig, eller det rette å gjøre, uten nærmere spesifikasjoner.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.