Insektbekjempelse i India. Foto: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Mygg som overfører denguefeber og andre virus, viser seg å tåle det meste av eksisterende insektmidler. I Asia har myggen bredt om seg, og vaksiner vurderes som et tiltak for befolkningen.

Mygg som tåler det meste av selv svært sterke insektmidler, er på fremmarsj i Asia og enkelte steder i Afrika. Forskere mener nye metoder må utvikles mot myggfaren, melder NTB-AFP.

Helsemyndighetene beordrer gjerne bruk av insektmidler over områder med mye mygg. Men nå advarer forskere om at det har kommet mygg som har utviklet resistens mot de tradisjonelle midlene. Forskerne mener det er tvingende nødvendig å finne nye måter å kontrollere myggen på.

Man har lenge vært bekymret for økende resistens, men omfanget av problemet har ikke vært forstått før nå, mener forskerne, ifølge NTB-AFP.

Den anerkjente forskeren Shinji Kasai og teamet hans har undersøkt mygg fra flere land i Asia og i Ghana i Vest-Afrika og fant at muterte mygg ikke lenger reagerer på mye benyttede insektmidler, som for eksempel permetrin.

– I Kambodsja viser over 90 prosent av aedes aegypti-myggen – eller gulfebermyggen nå resistens mot insektmidlene, sier Kasai.

Forskerne fant at nivåer av insektmidler som normalt ville tatt livet av nærmere 100 prosent av myggen i en prøve, nå bare drepte rundt 7 prosent av insektene. Myggen virker ekstremt resistent.

Selv en dose med insektmiddel som var 10 ganger sterkere, drepte bare 30 prosent av de superresistente myggene.

– Resistensnivået som vi fant hos mygg i Kambodsja og Vietnam, skiller seg virkelig ut, opplyser Kasai, som er direktør for Institutt for medisinsk entomologi ved Japans nasjonale institutt for infeksjonssykdommer.

Alvorlige sykdommer

Dengue kan forårsake hemoragisk feber, og anslagsvis 100 til 400 millioner mennesker smittes i året. Førstegangsinfeksjon gir et influensalignende sykdomsbilde. Personer som smittes for andre gang, kan bli livstruende syke.

Det er utviklet flere dengue-vaksiner, og forskere har også brukt en bakterie som steriliserer mygg i kampen mot viruset.

Men ingen av alternativene er ennå i nærheten av å utrydde dengue.

Aedes aegypti-myggen bærer dessuten på andre alvorlige sykdommer, inkludert zika og gulfeber. Zikafeber er en infeksjonssykdom som kan gi utslett, ømme ledd og røde, irriterte øyne. Zikafeber-infeksjon hos gravide kan føre til fosterskade. Gulfeber er en potensielt alvorlig infeksjonssykdom som kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte og kan i noen tilfeller forårsake betydelig leverskade.

Vaksinering vurderes 

– Forskningen viser at de vanlige strategiene i kampen mot myggen kanskje ikke lenger er effektive, sier Cameron Webb, førsteamanuensis og myggforsker ved NSW Health Pathology og University of Sydney.

Han mener vaksiner kan være en strategi for å beskytte lokalsamfunn mot slike insekter.

Andre alternativer inkluderer mer innsats for å fjerne myggens yngleplasser.

Når og hvor mutasjonene for resistens dukket opp hos mygg, kjenner ikke forskerne til. Kasai og hans team utvider nå forskningen til andre steder i Asia og undersøker nye prøver fra Kambodsja og Vietnam for å se om noe har endret seg fra studieperioden 2016–2019.

– Vi er bekymret for at myggen med mutasjonene som vi fant i denne studien, vil spre seg til resten av verden i nær fremtid, sier han.

Han understreker at det haster med å finne alternative løsninger for å bekjempe myggproblemene før det skjer.

Enkelte vil være bekymret for at dette kan være starten på en ny runde med massevaksinering, i kjølvannet av den omstridte koronavaksineringen.

Bestill fra Document forlag:

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.