Et av de hetest omtalte ryktene er at regjeringen jobber med å frakoble strømprisen innad i Norge fra prisene på eksportmarkedet.

Men Statnett advarer mot å tukle med strømprisene, for ifølge dem er knapphet på strøm den store driveren av høye strømpriser, og en høy pris presser ned forbruket i de timene da det virkelig kniper, skriver Nettavisen.

«I perioder med knapphet vil kraftmarkedet sørge for et prisnivå som sikrer at mange nok aktører frivillig reduserer sitt forbruk, inntil balansen oppnås. Det er derfor viktig at markedet får fungere», skriver Statnett i brevet.

– De påpeker noe veldig viktig. At kraft handler mye om «hva har du tilgjengelig, og hva trenger du?» Forholdet mellom de to, sier Støre og fortsetter:

– Så du kan ikke bare politisk bestemme hva dette skal koste. Da kan du ende opp med store problemer med forsyningssikkerheten. Det vil jo være det verste om vi kom i en situasjon der vi rett og slett går tom for kraft og må begynne å rasjonere. Det vil vi ikke.

Statsministeren stresser igjen det han mener er et helt nødvendig kraftsamarbeid med Europa.

– Nå har vi fylt opp magasinene våre så vi kommer gjennom vinteren på en god måte. Så må det være et samarbeid med landene rundt oss. Det har vi vært avhengig av de siste tiårene, med stor trygghet for oss, og også gode fordeler for oss, sier han.

Forslag om en egen strømpris for Norge er Støre skeptisk til.

– Jeg hører at de forslagene fremmes. Jeg har ikke sett noen slike forslag til nå som er egnet til å gjennomføre uten videre. Her må vi ha mye mer utredning for å være trygge på hva vi gjør. Der er jeg enig med Statnett i at hvis du gjør endringer i et så stort og komplisert system, skal du være veldig trygg på hva du gjør for ikke å ende opp med noe som er motsatt av det du vil, sier statsministeren.

Støre har ambisjon om å få ned strømprisene: – Det er jeg trygg på at vi skal klare

Om hva regjeringens plan egentlig er på kortere sikt, nevner Støre fastprisavtaler til næringslivet og å sikre fyllingsgraden. Så sier han:

– Så skal vi se på hvordan kraftmarkedet også fungerer for meg og deg.

Statsministeren har imidlertid ingen detaljer å røpe om hva regjeringen vurderer å gjøre med kraftmarkedet.

– Den store planen er å produsere mer kraft, men det er på litt mellomlang sikt. På kortere sikt må vi sørge for at energimarkedet fungerer bedre, mener Støre.

Statsministeren mener at å få på plass en fastpris, vil være det første skrittet.

– Fastpris er viktig. Så skal vi også se på strømmarkedet, og så får du se i tiden som kommer, sier Støre kryptisk og legger til:

– Jeg tror både de forventingene vi har til kraftselskapene, men også overfor strømselskapene som inngår avtaler med deg og meg, kan vi stille krav om at de kontraktene veileder oss og ikke villeder oss. Sånn at vi inngår kontrakter vi kan leve med.

Som et av tiltakene som alt er gjort, sier Støre at regjeringen har bedt strømselskapene slutte med såkalte variable avtaler, som ikke gir strømstøtte og til tider har gitt forbrukere ekstremt høye strømregninger.

– Men hvis det viser seg at det ikke  blir fulgt opp, må vi vurdere nye tiltak, slår Støre fast.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.