Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener det er viktig med en globalistisk tankegang i energipolitikken.

– Jeg tror i utgangspunktet at om vi tenker «kun Norge» i energisammenheng, så står vi svakere stilt i fremtiden når det gjelder tilstrekkelig tilgang på rimelig energi, sier Aasland til Klassekampen.

Ap-statsråden fortsetter:

– Vi er opptatt av å se på den sterke koplingen mellom gass- og strømprisene, og vi skal se på løsninger. Så tror jeg at energikommisjonen vil kunne komme med vurderinger og betraktninger. Det som er viktig når vi står her vi gjør i dag, er at vi ikke beslutter kortsiktige løsninger som gjør situasjonen verre.

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, omtaler derimot strømprisene som «en fortvilet situasjon» og sa at rimelige priser er «den absolutte målsettingen».

– Jeg er i hvert fall åpen for å se på alt for å sikre rimeligere strøm, sier hun på spørsmål om hun kan se for seg en fremtid der norske strømpriser ikke er koplet til det felleseuropeiske energimarkedet som i dag.

Sjefanalytiker tror strøm­prisen kan nå ekstreme høyder neste uke

SVs Lars Haltbrekken nikker til Næss-utspillet om ikke å utelukke noen tiltak. Han mener at det ikke finnes noen vei utenom å gjøre noe med hvordan den norske strømprisen blir fastsatt.

– Vi er nødt til å se på hvordan prisen settes, sier han.

Det første handler om å tegne norgeskartet på nytt. Landet er nemlig delt inn i fem prisområder for strøm.

– Vi foreslår at det opprettes egne prisområder akkurat rundt kablene som eksporterer til andre land. Enten alle, eller en del av dem. Det er i hvert fall de to nyeste kablene, til Storbritannia og Tyskland. Men vi kan også ta den som går til Nederland og Danmark, sier Haltbrekken.

SV mener at Statnett skal sette prisene i prisområde, og Haltbrekken gjør det klart hva målet er:

– Lavere pris i Norge. Mens strømmen vi eksporterer, godt kan være dyrere.

SV vil i tillegg etablere Statstrøm – et statlig organ som kjøper inn kraft på vegne av forbrukerne og selger det på fastpriskontrakter til forbrukerne.

Aasland er skeptisk til begge forslagene fra SV.

– Enigheten vi har med SV er å se på hvordan prisdannelsen foregår og hvordan den eventuelt kan foregå – og eventuelt justere. Det er i tråd med det vi har sagt hele veien om å jobbe kontinuerlig med å forbedre både kraftsystemet og grunnlaget for framtida, sier Ap-statsråden.

Heller ikke Statstrøm-selskapet tror Aasland er løsningen på utfordringene.

– Det store bildet handler om knapphet på energi og strøm. Det må vi løse, og det er vi godt i gang med, sier Aasland og ramser opp regjeringens åpning for vindkraftkonsesjoner på land, havvindsatsingen og effektforbedringer på eksisterende kraftverk.

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.